Luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?

— työehtosopimus

Kysymys:

Mitä eroa on luottamusmiehellä ja luottamusvaltuutetuilla? Entä mikä on luottamushenkilö?

Vastaus:

Luottamusmiehen asema perustuu työehtosopimukseen, luottamusvaltuutetun asema puolestaan lakiin. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa luottamusmiehestä käytetään neutraalia nimitystä luottamushenkilö. Työehtosopimuksessa sovitaan sopimusalakohtaisesti luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnasta, lukumäärästä ja toimikaudesta, tehtävästä mahdollisesti maksettavasta korvauksesta sekä siitä, minkä verran hän voi käyttää työaikaa luottamusmiehen tehtävien hoitamiseen. Luottamusmies edustaa järjestäytyneitä työntekijöitä työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistoimintaneuvotteluissa luottamusmies edustaa koko henkilöstöä tai henkilöstöryhmää. Hänellä on myös oikeus tehdä työehtosopimuksen mukaisia paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan työntekijöitä. Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta tietoja tehtäviensä hoitoa varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yrityksen palkkapolitiikkaa, ansiokehitys ja keskipalkat. Luottamusvaltuutetun asema perustuu työsopimuslakiin. Laki määrittelee luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet, mutta toimikausi sovitaan tapauskohtaisesti. Lain mukaan luottamusvaltuutetulle on varattava kohtuullisesti työaikaa luottamusvaltuutetun tehtävien hoitoon. Luottamusvaltuutetun tehtävänä on edustaa yrityksen henkilöstöä erilaisissa työsuhdetta koskevissa asioissa ja neuvotteluissa samaan tapaan kuin luottamusmies. Luottamusvaltuutetun tiedonsaantioikeudet eivät ole yhtä kattavat kuin luottamusmiehen. Myös luottamusvaltuutetun sopimusoikeudet työnantajan kanssa ovat suppeammat kuin luottamusmiehellä. Työsopimuslaki takaa luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle tavallista vahvemman irtisanomissuojan toimikauden aikana. Joillain aloilla luottamusmiehellä on irtisanomissuoja myös ennen toimikautta (niin sanottu ehdokassuoja) ja sen jälkeen ( jälkisuoja).

Kysy Insinööriklinikalta

css.php