Mistä rahaa sairauslomalla?

— palkka-asiat , työehtosopimus

Kysymys:

Kaaduin jalkapalloa pelatessani vapaa-ajalla ja käsi meni poikki. Käsi leikattiin ja sain sairauslomaa kaksi kuukautta. Miten käy tilipussini, kuka maksaa palkan tai mistä saan rahaa työkyvyttömyysajalta?

Vastaus:

Palkallisen sairausloman pituus riippuu siitä, miten kauan olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa sekä siitä, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos et kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin, määräytyy sairausloman palkka lain perusteella. Lain mukaan yli kuukauden kestäneessä työsuhteessa täysi palkka maksetaan yhdeksän päivän ajalta, ja alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa saisit 50 prosenttia palkasta. Jos kuitenkin olet esimerkiksi Teknologiateollisuuden Ylempien Toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä, voit saada palkkaa koko kahden kuukauden työkyvyttömyysajalta, jos nykyinen työsuhteesi on kestänyt yli viisi vuotta. Joissain yrityksissä saattaa olla myös paikallinen sopimus sairausajan palkanmaksusta. Sinun kannattaakin tarkistaa asia työpaikkasi palkanlaskennasta. Työnantaja yleensä edellyttää, että työkyvyttömyydestä on heti ilmoitettu työnantajalle. Tiesithän muuten, että Helsingin Insinöörien jäsenenä sinulla on voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka voi korvata tapaturmavamman hoitokuluja. Esimerkiksi vuonna 2015 hoitokuluja korvattiin enintään 9 540 euroon asti tapaturmaa kohden, omavastuu oli 100 euroa/ tapaturma. Fysikaalista hoitoa korvataan, jos se on välttämätöntä vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 15 hoitokertaa. Myös tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneet silmälasit korvataan (mahdollisella ikävähennyksellä vähennettynä), jos tapaturma on vaatinut lääkärin hoitoa. Koska vakuutuksiin saattaa liittyä rajoituksia tai vuosittaisia muutoksia, suosittelen, että olet yhteydessä vakuutusyhtiö If:iin pikimmiten.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php