Mitä on paikallinen sopiminen?

— paikallinen sopiminen , työehtosopimus

Kysymys:

Mitä paikallinen sopiminen oikein tarkoittaa?

Vastaus:

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla sovitaan toisin työehtosopimuksen määräyksistä. Se on keino lisätä työehtosopimuksen liikkumavaraa. Myös työlainsäädäntö sallii joistain asioista paikallisen sopimisen. Paikallinen sopiminen on työpaikoilla yleistä, vaikka siitä tiedetään melko vähän. Varsinkin monilla järjestäytymättömillä työpaikoilla luullaan, että mistä tahansa työehtosopimuksen kohdasta voidaan sopia toisin tai työnantaja yksinkertaisesti ilmoittaa, miten toimitaan. Yrityskohtaisen sopimisen pitää kuitenkin perustua työlainsäädäntöön ja työehtosopimukseen. Ehkä yleisemmin paikallisesti sovittava asia on liukuva työaika. Myös muista työaikajärjestelyistä, kuten säännöllisen työajan sijoittamisesta työehtosopimuksen määrittelemien rajojen ulkopuolelle, varallaolosta ja vuorotyöstä, sovitaan yhä enemmän.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php