Mitä työajan pidentämisestä seuraa?

— paikallinen sopiminen , työaika , työehtosopimus

Kysymys:

Joka tuutissa puhutaan 6 minuutin tai 24 tunnin työajan pidennyksestä. Mitä se minulle käytännössä tarkoittaa? Miten tämä lisää työllisyyttä tai kasvattaa tuottavuutta?

Vastaus:

Kesäkuun alkupäivinä hyväksytyn kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaan suomalaisten työaikoja pidennetään 24 tunnilla vuodessa. Se, mitä työajan pidennys sinulle tarkoittaa, riippuu useista seikoista. Oletko töissä alalla, jossa sovelletaan työehtosopimusta? Pidennys koskee vain aloja, joissa työajan pidennyksestä on sovittu työehtosopimuksessa. Työaikaa ei pidennetä niin sanotuilla sopimuksettomilla aloilla. Mitä työehtosopimusta sinuun noudatetaan? Työajan pidennyksestä on sovittu hieman eri tavoin eri työehtosopimuksissa. Oletko tunti- vai kuukausipalkkalainen? Teetkö päivätyötä vai vuorotyötä? Mikä on säännöllinen työaikasi? Onko sinulla käytössä niin sanotut pekkaspäivät eli työajan lyhennysvapaat? Myös nämä kaikki seikat vaikuttavat siihen, miten työajan pidennys sinuun vaikuttaa. Useimmissa työehtosopimuksissa vuosityöajan pidennyksestä sovitaan paikallisesti. Sopimus tehdään kirjallisesti ja se on tehtävä marraskuun loppuun mennessä vuodeksi kerrallaan. Työajan pidennykseen on olemassa useita elementtejä. Eri työpaikkojen vaihtelevat olosuhteet ohjaavat sopimista. Työkaluja työajan pidennykseen voivat olla esimerkiksi liukumasopimukset ja työaikapankit. Työpaikalla voidaan sopia, että työntekijä saa sijoitella työajan pidennyksen omien työtehtäviensä mukaan miten haluaa. Hän voi esimerkiksi tehdä päivittäin kuusi minuuttia, kerran viikossa puoli tuntia tai kerran kuukaudessa kaksi tuntia pidemmän työpäivän. Työehtosopimuksessa on myös määräyksiä siitä, miten työaikaa lisätään, ellei paikallista sopimusta synny. Sinun kannattaa nyt odotella, mitä työpaikkasi luottamusmies asiasta kertoo. YTN ja ammattiliitot tulevat ohjeistamaan luottamusmiehiä ja jäseniä tästä tarkemmin. Työajan pidennyksen yhteyttä työllisyyden lisääntymiseen ja tuottavuuden kasvuun on vaikea nähdä etenkään tietointensiivisillä aloilla, joilla insinöörit tyypillisesti työskentelevät – eihän tätä osaa selittää edes työministeri, saati sitten liiton asiamies.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php