Miten työnantajan työnantajajärjestöön kuulumattomuus vaikuttaa työsopimuksen tekemiseen?

— työehtosopimus

Kysymys:

Teknologiateollisuuden alalla toimiva työnantajani ei kuulu työnantajajärjestöön. Mitä meille tapahtuu jos ei saada aikaan yleissitovaa työehtosopimusta?

Vastaus:

Siinä tilanteessa yrityksessä on mahdollisuus tehdä yrityskohtainen työehtosopimus, joka määrittelisi työn tekemisen ehdot. Siinä sopimuksessa osapuolina olisivat YTN ja  yritys. Jos yritys ei ole kiinnostunut tekemään sopimusta, voi henkilökunta yrittää painostaa sitä joko sopimukseen tai liittymään valtakunnalliseen sopimukseen. Jos henkilökunta ei halua vaikuttamis- tai painostustoimiin ryhtyä, muodostuvat yrityksen työehdot lakien ja työnantajan linjausten mukaan. Silloin esimerkiksi pidempi palkallinen äitiysvapaa, lomarahat ja pidempi palkallinen sairausloma olisivat sen varassa, haluaako työnantaja niitä maksaa. Työnantaja myös voisi lopettaa niiden maksamisen yksipuolisesti. Lisäksi paikalliset sopimukset esimerkiksi liukuvasta työajasta lakkaisivat olemasta eikä uutta voisi solmia. Sopimisen tilalle tulisi siis sanelua ja työn tekeminen jäykistyisi. On siis hyvin suositeltavaa yrittää vaikuttaa yritykseen niin, että se päättäisi liittyä uuteen valtakunnalliseen työnantajayhdistykseen.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php