Omistaako työnantaja vapaa-ajalla tekemäni keksinnön?

— lainsäädäntö

Kysymys:

Jos teen työnantajaani hyödyttävän keksinnön etäpäivänä, mutta määritellyn työajan jälkeen, kuka omistaa oikeudet?

Vastaus:

Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Yleensä keksinnön tekijä saa täydet oikeudet tekemäänsä keksintöön. Jos keksijä on kuitenkin työsuhteessa, useissa tapauksissa työnantajalle syntyy oikeus keksintöön ainakin osittain. Työnantajan oikeuksien laajuus työsuhteessa tehtyyn keksintöön riippuu siitä, miten kiinteästi keksinnön syntyminen on yhteydessä työsuhteeseen. Keksinnön on muun muassa kuuluttava työnantajan toimialaan. Huomioitavaa on, että työnantajaan rinnastetaan sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset. Onko työpaikallasi tuotekehitystä? Jos on, niin työsopimuksessasi saattaa hyvinkin olla maininta työsuhdekeksinnöistä ja immateriaalioikeuksien määräytymisestä. Työpaikallasi saattaa myös olla ohjesääntö aiheesta. Ohjesäännössä voidaan kuvata menettelytavat keksinnöstä ilmoittamisesta ja korvauksen laskemisperusteista. Ohjesäännön sitovuudesta ei kuitenkaan ole säännöksiä laissa. Jos keksintösi on sellainen, että se voidaan patentoida, koskee sitä Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin. Keksintöä ei ole välttämättä patentoitava. Riittää, että se on patentoitavissa. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa tekemästäsi keksinnöstä työnantajallesi mahdollisimman pian. Ihan siltä seisomalta, kun idea syntyy, ei sinun kannata siitä rynnätä kertomaan. Etenkään, jos keksintösi tosiaan on syntynyt vapaa-ajalla eikä työn tuloksena. Sinun on ensin syytä selvittää muun muassa se, täyttääkö keksintö patentoinnille asetetut kriteerit. Patentoitavuus edellyttää keksinnöltä uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista toisinnettavuutta. Jos vapaa-ajalla syntyneen keksintösi hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toimialaan ja keksintö on patentoitavissa, on työnantajallasi etuoikeus neuvotella oikeuksista keksintöön. Voit pyytää lausuntoa työsuhdekeksintölain soveltamiseen keksintöösi työsuhdekeksintölautakunnalta. Lautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja sen on asettanut valtioneuvosto. Lautakunnan lausunnot eivät ole sitovia. Työsuhdekeksintölain pääsäännön mukaan työnantajalla on oikeus ottaa itselleen keksintö, joka on syntynyt työssä tarkemmin määrätyn työtehtävän tuloksena. Sama oikeus työnantajalle syntyy, jos keksinnön tekeminen kuuluu työntekijän tehtäviin ja keksinnön hyödyntäminen kuuluu työnantajan toimialaan. Jos työnantajalla on oikeus keksintöön, on sillä myös velvollisuus maksaa keksijälle korvaus keksinnöstä. Teetpä keksinnön sitten työ- tai vapaa-aikanasi, neuvoisin sinua ihan ensimmäiseksi olemaan yhteydessä Insinööriliiton lakimiehiin. He neuvovat sinua asiassa eteenpäin. Tutustu myös YTN-työsuhdeoppaan lukuun 9 Immateriaalioikeudet työsuhteessa.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php