Onko palkan alentamiseen pakko suostua?

— palkka-asiat

Kysymys:

Työnantaja on ehdottanut minulle palkan alentamista. Onko minun pakko suostua? Mitä tapahtuu, jos kieltäydyn? Myös työsuhde-etuuksien leikkaamista on väläytelty.

Vastaus:

Palkan alentamista saatetaan ehdottaa, jos työntekijä siirtyy vähemmän vaativiin tehtäviin. Muuten palkan alentaminen on erittäin poikkeuksellinen toimenpide. Työnantajan yksipuolisesti tekemänä palkanalennus on mahdollista vain poikkeustilanteissa. Tällainen poikkeus on esimerkiksi yrityksen heikko taloudellinen tilanne. Jos työnpaikallasi on käyty yt-neuvottelut ja työntekijöitä aiotaan irtisanoa tuotannollis-taloudellisista syistä, voi yksittäisen työntekijän – tässä tapauksessa sinun – palkan alentaminen tulla kyseeseen irtisanomisen vaihtoehtona. Siinä tapauksessa työnantajan tulee irtisanoa työsopimuksesi ja tarjota sinulle mahdollisuutta irtisanomisajan kuluttua jatkaa työsuhdetta uusilla ehdoilla. Jos et hyväksy tarjousta, työsuhde päättyy. Irtisanomisajan saat samaa palkkaa kuin nyt. Jos sinulle samalla tarjotaan muuta tehtävää ja otat sen vastaan, saat kuitenkin irtisanomisaikaa vastaavan ajan entistä palkkaasi, vaikka aloittaisit uudessa tehtävässä heti. Kysymyksestäsi ei käy ilmi, onko palkan alennusta ehdotettu vain sinulle, vai onko sitä ehdotettu yrityksen kaikille työntekijöille. Kaikkien työntekijöiden palkan alentaminen tulee kyseeseen vain silloin, jos palkan alentaminen on välttämätön yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Siihen voidaan turvautua vasta sen jälkeen, kun muita keinoja ei voida yritystoimintaa lakkauttamatta tai vakavasti vaarantamatta enää käyttää. Palkkojen alentaminen ainoana säästötoimenpiteenä ei siis ole sallittu. Kysymyksestäsi ei myöskään käy ilmi, tarkoitatko työsuhde-etuuksilla luontoisetuja vai muita etuja. Luontoisedut ovat osa palkkaa, joten niiden leikkaamiseen pätevät samat säännöt kuin palkan alentamiseen. Samoin esimerkiksi palkanlisä, jota ei ole mainittu työsopimuksessa, mutta jota on maksettu useita vuosia, voi olla niin sanottu vakiintunut ehto, eikä sitä välttämättä voi poistaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Jos työnantaja on yksipuolisesti, ilman kompensaatiota, poistamassa esimerkiksi auto- tai lounasetuasi, joita ei työsopimuksessasi ole mainittu, ota yhteys Insinööriliiton työsuhdeneuvontaan. Lakimiehemme voivat arvioida, onko etuus jo ehtinyt vakiintua. Sen sijaan työnantaja voi helpommin vähentää tai poistaa muita etuuksia, joiden antamisesta se itse päättää esimerkiksi vuosittain. Tällaisia etuja ovat tyypillisesti liikunta- ja kulttuurisetelit tai hammashoito.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php