Pysyvästi vähentynyt työ

— yt-neuvottelut

Kysymys:

Mistä tietää, että yhteistoimintamenettelyn kautta menetetyssä työpaikassa tehty työ on tosiallisesti ja pysyvästi vähentynyt? Voiko työ olla vähentynyt, jos samoihin tehtäviin, joita irtisanottavat ovat tehneet, on vastikään palkattu uusia työntekijöitä tai työtä on tehty ylityönä?

Vastaus:

Jo siinä vaiheessa, kun työnantaja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi, tulee työnantajan osoittaa, että työn väheneminen on tosiasiallista ja vähennyksen arvioidaan olevan pysyvää. Tässä ei pelkästään laskeneiden myyntikäyrien esittely riitä, vaan työnantajan on annettava selvitys siitä, mitkä nimenomaiset työt ovat vähentyneet tai mihin mennessä ne vähenevät, kenen työt ovat vähentyneet tai vähenevät, ja miten paljon. Perusteiden on oltava voimassa sillä hetkellä, kun irtisanomiset toimeenpannaan. Luottamusmiesten tehtävänä on valvoa, että vähennystarve on ollut tosiasiallista ja pysyvää. Heidän on syytä pyytää työnantajalta selvitys siitä, milloin yritykseen on viimeksi palkattu uusia työntekijöitä ja mihin tehtäviin. Samoin selvitys tehdyistä ylitöistä on hyödyllinen. Jos yrityksessä tulee työpaikkoja auki, luottamusmiehet varmistavat, että työnantaja tarjoaa työtä irtisanotuille takaisinottovelvollisuuden ajan eli neljä kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Samoin luottamusmiehet seuraavat, ettei työpaikoille jääneiden työntekijöiden työtaakka muodostu kohtuuttomaksi, ja etteivät he joudu tekemään vähentyneeksi väitettyä työtä ylityönä.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php