Jos sairastun lomalla, lykkäytyykö loma?

— työaika , vuosiloma

Kysymys:

Olen jäämässä lomalle. Jos sairastun lomalla, kuinka monta omavastuupäivää minulle tulee?

Vastaus:

Jos sairastut vuosilomasi aikana, hakeudu heti lääkäriin ja ilmoita työkyvyttömyydestä esimiehellesi. Lomalla sairastamiselle on säädetty kuuden päivän omavastuu. Tämä vaikuttaa 1.4.2016 jälkeen pidettäviin lomiin. Jos sairastut vuosiloman aikana, on sinulla oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jos esimerkiksi loman alussa sairastut vatsatautiin ja olet kolme päivää työkyvyttömänä, kannattaa tästä hakea todistus siltä varalta, että vielä myöhemmin lomalla sairastut tai loukkaannut uudelleen. Näin omavastuun ylittävät sairauspäivät eivät kuluta lomapäiviä, vaan voit pitää ne vapaana myöhemmin. Voit esimerkiksi sopia, että jatkat lomaasi omavastuun ylittävien sairauspäivien verran. Vuosiloma ei jatku noiden päivien määrällä automaattisesti, vaan käyttämättä jäävien lomapäivien pitämisestä on syytä sopia esimiehen kanssa erikseen. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Huomaathan, että työnantajallasi on oikeus vaatia sinulta lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys työkyvyttömyydestäsi. Jos pidät vuosiloman yhteydessä saldo-, liukuma- tai muuta vapaata, ilmoita työnantajalle ennen vapaan alkamista, mikä jakso kulloinkin on kyseessä. Ellei toisin ole sovittu, sairastumiseen edellä mainittujen vapaiden aikana noudatetaan niin sanottua aikaprioriteettia. Toisin sanoen vapaat saattavat ”palaa” työkyvyttömyyden aikana. Melko usein kuitenkin lomarahanvaihtovapaalla tai työaikapankkivapaalla sairastumiseen on paikallisesti sovittu noudatettavan samoja sääntöjä kuin vuosilomalla sairastumiseen. Tämä sinun kannattaa selvittää vaikka työpaikkasi luottamusmieheltä.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php