Sunnuntaikorvaus

— palkka-asiat , työaika

Kysymys:

Mitä laki sanoo sunnuntaikorvauksista? Voiko niistä sopia paikallisesti? Voiko työnantaja tehdä yksipuolisen päätöksen muuttaa sunnuntait vastaamaan arkipäivien palkanmaksua? Onko työntekijän pakko suostua sunnuntaityöhön?

Vastaus:

Työaikalain 33 § sanoo: ”Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos sitä laatunsa vuoksi tehdään säännöllisesti mainittuina päivinä tai jos siitä on työsopimuksella sovittu taikka jos työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa”. ”Säännöllisenä työaikana tehdystä sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka.” Pykälässä 39 puolestaan todetaan: ”Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan tulevia etuja, on mitätön, jollei tästä laista muuta johdu.” Luottamusmies ei voi tehdä paikallista sopimusta siitä, että sunnuntaikorvauksesta luovuttaisiin, eikä työnantaja voi yksipuolisesti siirtää sunnuntaita säännölliseksi työajaksi. Vaikka sunnuntaityötä tehtäisiin säännöllisenä työaikana esimerkiksi vuorotyössä, ei se poista sunnuntaikorvauksen maksuvelvollisuutta. Johtavassa asemassa olevat työntekijät kuitenkin voivat sopia siitä, että sunnuntaikorvaus (samoin kuin ylityökorvaus) maksetaan kiinteällä korvauksella. Hekään eivät täysin voi luopua korvauksista. Tämä määritellään myös 39 pykälässä: ”Johtavassa asemassa oleva työntekijä sekä työntekijä, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden työhön, saavat kuitenkin sopia, että 22 §:ssä ja 33 §:ssä tarkoitetut korvaukset maksetaan erillisenä kuukausikorvauksena.” Pykälä 22 viittaa ylityökorvausten määräytymiseen.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php