Tuuraus poissaolojen aikana

— työaika , työehtosopimus

Kysymys:

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on tilanteessa, jossa työkaveri on pitkään poissa töistä esimerkiksi sairauden tai loman vuoksi, eikä tuuraajaa palkata hoitamaan hänen tehtäviään? Yleensä työt siirretään muiden työntekijöiden tehtäviksi omien töiden lisäksi. Minkälaisista lisätöiden korvauksista on mahdollista neuvotella työnantajan kanssa?

Vastaus:

Hyvä kysymys näin vuosilomien lähestyessä. Pääperiaate on se, että työntekijä tekee työnantajan hänelle määräämät työt. Luonnollisesti lisääntynyt työmäärä aiheuttaa kiirettä ja niin sanotut omat työt voivat häiriintyä siitä, että tekee samalla tavallisesti toiselle työntekijälle kuuluvia tehtäviä. Neuvona on, että ennen kuin alat tuurata työkaveria, tarkista, onko sijaisuuskorvauksista määräystä sinuun ja työhösi sovellettavassa työehtosopimuksessa. Useimmissa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa määräystä ei ole, sen sijaan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa se voi olla. Jos sijaisuuskorvauksia ei ole määritelty työehtosopimuksessa, pyri sopimaan niistä työnantajan kanssa. Katso korvauksiin mallia jostain alaasi lähellä olevasta toimihenkilöiden työehtosopimuksesta, jossa kyseinen määräys on. Siinäkin tilanteessa, että työehtosopimuksessa on määräyksiä asiasta, on sijaistamisesta syytä sopia ennakkoon. Sinulla ei ole velvollisuutta tehdä ylimääräisiä tehtäviä venyttämällä työpäivää liukumana, vaan säännöllisen työajan tuntien tulee riittää. Jos et ehdi tehdä kaikkia tehtäviä säännöllisenä työaikana, pyydä esimieheltäsi lupa tehdä työt ylityönä. Aiheeseen liittyen löytyy netistä työtuomioistuimen ratkaisu TT 2016:2.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php