Työehtosopimus ja virkaehtosopimus

— työehtosopimus , virkaehtosopimus

Kysymys:

Mitä eroa on työehtosopimuksella ja virkaehtosopimuksella?

Vastaus:

Työehtosopimus on ay-liikkeen keskeinen ”tuote”, jossa määritellään palkat, työajat ja lomat sekä muita työsuhteen ehtoja ja etuja. Työehtosopimuksen tekevät työntekijäjärjestöt ja työantaja tai työnantajajärjestöt. Työehtosopimus on yleensä toimialakohtainen (esimerkiksi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus) tai työntekijän ammattiasemaan liittyvä (esimerkiksi Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus). Työehtosopimuksia noudatetaan työpaikoilla, joissa työnantaja on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Lisäksi niin sanotut yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä työnantajia. Virkaehtosopimus on valtion, kuntien ja seurakuntien virkamiesten palvelusuhteiden ehtoja koskeva valtakunnallinen sopimus. Virkaehtosopimuksella sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Se on sisällöltään työehtosopimusta vastaava tai sitä täydentävä. Virkaehtosopimuksen solmii työnantajan puolelta Valtion työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat ja Kirkon työmarkkinalaitos sekä työntekijäjärjestöjen pääsopijajärjestöt (keskusliitot). Samat järjestöt sopivat myös työehtosopimuksia niille työntekijöille, jotka ovat työsopimussuhteisia.

Miksi työehtosopimus?

Toisin kuin usein kuvitellaan, Suomessa ei ole lakia, joka yksiselitteisesti määrittelisi minimipalkan, joka työntekijälle tulisi maksaa. Työsopimuslaissa todetaan vain, että työntekijälle on maksettava ”tavanomainen ja kohtuullinen palkka”. Myöskään palkankorotukset eivät tule laista. Ala- ja tehtäväkohtaisista vähimmäispalkoista ja palkankorotusten suuruudesta voidaan sopia työehtosopimuksissa. Äitiysloman palkallisuus tulee myös työehtosopimuksesta eikä laista. Kaiken kaikkiaan työehtosopimus takaa lakia paremmat vanhempainvapaat sekä korvaukset oman tai lapsen sairauden aiheuttaman poissaolon ajalta. Lomaraha, palkallinen poissaolo omia vihkiäisiä, parisuhteen rekisteröintiä tai muuttoa varten ovat niin ikään työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Omassa työsopimuksessaan työntekijä voi aina sopia työnantajan kanssa työehtosopimusta paremmista ehdoista.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php