Työpaikan jaksamis- tai ilmapiiriongelmat

— työpaikan ilmapiiri

Kysymys:

Onko työnantajalla velvollisuus reagoida työpaikan jaksamis- tai ilmapiiriongelmiin?

Vastaus:

Kyllä on. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Laissa on määritelty työnantajan keskeiset velvollisuudet työpaikan henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työpaikan tilaa, puuttua epäkohtiin ja poistaa ne mahdollisuuksien mukaan. Insinöörityössä jaksamisongelmat liittyvät useimmiten enemmän työn henkiseen kuormittavuuteen kuin työn fyysiseen raskauteen. Haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä, eikä vain reagoida seurauksiin. Työnantajan pitää oma-aloitteisesti välttää tai vähentää työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle. Tähän työnantaja voi ottaa avuksi työterveyshuollon tekemän työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät. Ilmapiiriongelmia aiheuttavissa ristiriitatilanteissa työnantajan tulee kuulla asianosaisia ja pyrkiä ratkaisemaan tilanne. Asioihin puuttumattomuus ja puhumattomuus mahdollistavat ongelmien pahenemisen.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php