Vakiintunut käytäntö työpaikalla

— paikallinen sopiminen , työehtosopimus

Kysymys:

Työpaikallamme puhutaan joistain asioista ilmaisulla ”vakiintunut käytäntö”. Mitä se tarkoittaa?

Vastaus:

Monissa yrityksissä on niin sanottuja vakiintuneita käytäntöjä, jotka ovat paikallisten sopimusten kaltaisia, mutta joista ei ole kirjallista sopimusta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kahden tai kolmen viikon palkallinen isyysvapaa tai laajennettu työterveyshuolto. Vakiintuneet käytännöt, jotka ovat alalla noudatettavaa työehtosopimusta parempia, ovat hyväksyttäviä. Valitettavasti työnantaja yrittää joskus vakiinnuttaa käytäntöjä, jotka ovat työehtosopimusta huonompia. Jos paikallisesti on sovittu työehdosta, jota ei voida työehtosopimuksen nojalla paikallisesti sopia, tai paikallisessa sopimisessa on menty pidemmälle kuin työehtosopimus mahdollistaa, pidetään kyseistä työehtoa mitättömänä. Tällöin sovelletaan mitättömän paikallisen sopimusehdon sijasta työehtosopimuksen määräyksiä.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php