Ylityö etänä

— työaika

Kysymys:

Voiko esimies pyytää tekemään ylitöitä etänä?

Vastaus:

Ylityöhän määritellään lyhyesti seuraavalla tavalla: Ylityö on työnantajan aloitteesta tehtävää säännöllisen työajan ylittävää työtä. Näin ollen esimiehen sähköpostilla lähettämä pyyntö etätyön tekemiseen mahdollistaa ylitöiden tekemisen ja ylityökorvaukset myös etätyössä. On hyvä muistaa kuitenkin, että työnantaja ei voi määrätä työntekijää ylityöhön, vaan ylityön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Pääsääntö on, että työntekijän tulee antaa suostumuksensa kutakin kertaa varten erikseen. Työntekijä ei työsopimuksessaan tai muutoin voi pätevästi antaa pysyvää suostumusta ylityön tekemiseen tarvittaessa. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos se on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Tällaisia lyhyehköjä jaksoja voi syntyä esimerkiksi vuosittaisista kirjanpito- ja verotuslainsäädännöstä johtuvista velvoitteista, kiireellisen tilauksen vastaanottamisesta ja muiden työntekijöiden sairastumisesta. Valitettavasti tällä hetkellä tuo viimeinen kohta voi johtaa monien kohdalla ymmärrettävään ylityötarpeeseen, mikäli kollega on saanut korona tartunnan.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php