Yt-neuvottelut voittoa tuottavassa yrityksessä

— yt-neuvottelut

Kysymys:

Työantajani on kokonaisuudessaan voittoa tuottava yritys, vain tuotekehitysyksikkö tuottaa tappiota. Nyt meillä kuitenkin ilmoitettiin yt-neuvotteluiden alkamisesta. Suunnitteilla on 3–5 hengen irtisanomiset. Tuotekehitysyksikkö on rajattu neuvottelujen ja siten myös irtisanomisten ulkopuolelle. Voiko voittoa tuottava yritys irtisanoa väkeä? Voidaanko tappiota tuottava yksikkö rajata neuvottelujen ulkopuolelle?

Vastaus:

Suomen lain mukaan myös voittoa tuottava yritys voi irtisanoa työntekijöitä. Näin tapahtuu nykyisin hyvin usein. Työsopimuslain 7. luvun 3 § sanoo: ”Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet: Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.” Yt-neuvottelukutsussa saatetaan täsmentää, että tarkoituksena on uudelleen järjestellä töitä yrityksen toiminnan tehostamiseksi ja siten voittojen kasvattamiseksi. Yritys saattaa myös pyrkiä ennakoimaan mahdollisesti alentuvaa kysyntää. Lain mukaista on myös rajata neuvottelujen kohderyhmäksi vain osa yrityksestä tai vastaavasti rajata jokin yksikkö pois neuvotteluista. Tällaisella menettelyllä haetaan usein ”työrauhaa” niille yksiköille, jotka tuottavat rahaa. Tuotekehityksestä leikkaaminen on aina kaksipiippuinen juttu. Tuotekehityshän on usein välttämätöntä ja jos siitä leikataan, leikataan tulevaisuuden tuottoja. Neuvoisin sinua perehtymään vielä tarkemmin Työsopimuslain 7 luvun pykäliin 3 ja 4 ennen yt-neuvotteluiden alkua.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php