5
syyskuu

Asiantuntijan juridinen arki

Insinöörit-Ekonomit talo, seminaariluokka, Ratavartijankatu 2 A, Helsinki

Helsingin Insinöörit ja Insinööriliitto järjestävät jäsenille maksuttomia koulutuksia.

Työpaikkojen oikeudellinen arki: mitkä ovat etenkin asiantuntijatyötä koskevien erimielisyyksien ja kiistojen kohteita ja mitkä asiantuntijatyöhön liittyvien riitojen erityispiirteitä.

Mukana paljon oikeustapauksia koskien mm. ylityökorvauksia (etenkin työaikalain yleinen soveltuminen, ns. könttäkorvaukset ja ulkomailla tehty työ), kilpailukieltoja (kenelle voidaan ottaa työsopimukseen, seurauksena sopimussakko vai vahingonkorvaus), liike- ja ammattisalaisuuksia sekä sivutoimia, yleisimpiä heko-irtisanomisperusteita (luottamuspula/ lojaliteettivelvoitteen rikkominen, huono käytös) sekä yt-lakirikkomuksia.

Lisätietoja: koulutus(at)ilry.fi

Kouluttaja:  Insinööriliiton työsuhdelakimies Maria Jauhiainen
Kesto:  3 h
Ilmoittautumiset: www.ilry.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta, voidaan tarjoiluista aiheutuneet kustannukset periä osallistujalta.

tjs_opintokeskus_rgb
Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa

css.php