14
syyskuu

Hyvien tyyppien tuhoisat tavat osa 1

Insinöörit-Ekonomit talo, seminaariluokka, Ratavartijankatu 2 A, Helsinki
Tapio Sirén, Siren&Co

Helsingin Insinöörit ja Insinööriliitto järjestävät jäsenille maksuttomia koulutuksia.

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten ristiriidat kehittyvät ja kuinka ne voivat tulehduttaa koko työyhteisön ilmapiirin. Lisäksi paneudutaan ristiriitojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät paremmin oman roolinsa osana ristiriitakierteiden ehkäisyä ja pysäyttämistä sekä pystyvät paremmin tunnistamaan ennalta ajatusmallit, tunteet ja toiminnan kriisiytymisen taustalla.

Ymmärrystä ristiriitoihin sekä muutokseen

  • Saat oivalluksia työpaikoilla syntyvän stressin ja ristiriitojen syihin sekä lääkkeisiin.
  • Ymmärrät, miksi negatiiviset oletukset voimistuvat ja leviävät.
  • Näet, kuinka alitajuisen vuorovaikutuksen kautta muovataan työkulttuuria.
  • Ymmärrät, miten reagoimme turhautumisiin eri tavoin.
  • Opit, kuinka ihmiset valitsevat suuttumuksen tai tehokkuuden välillä.
  • Saat ymmärrystä siitä, miten muutostilanteet vaikuttavat ihmisiin ja ilmapiiriin.

Koulutuksen rakenne:
Alustus, konfliktin yhdeksän vaihetta, oletuksien ja tulkintojen vaikutus, muutostilanteet ja vastavuoroisuus. Ohjelma on muokattu päivän mittaisesta koulutuksesta ja sen painopiste on ristiriitojen syntymekanismeissa sekä oman käytöksen merkityksen tunnistamisessa.

Kouluttaja: Tapio Sirén, Siren&Co, toimii sovittelijana erilaisissa ristiriitatilanteissa ja on mm. Suomen Sovittelufoorumin jäsen.
Kesto: 3 h
Ilmoittautumiset: www.ilry.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta, voidaan tarjoiluista aiheutuneet kustannukset periä osallistujalta.

tjs_opintokeskus_rgb
Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa

css.php