15
syyskuu

Hyvien tyyppien tuhoisat tavat osa 2

Insinöörit-Ekonomit talo, seminaariluokka, Ratavartijankatu 2 A, Helsinki

Helsingin Insinöörit ja Insinööriliitto järjestävät jäsenille maksuttomia koulutuksia.

Koulutuksessa pureudutaan ristiriitojen juurisyihin tosielämän esimerkkitapauksia hyödyntäen. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus harjoitella käsittelemään jotain omaa ristiriitatilannetta niin halutessaan. Tarkoitus on, että osallistujat tunnistavat jatkossa paremmin ristiriitojen taustalla vaikuttavia juurisyitä sekä saavat käytännöllisiä taitoja ja työkaluja ristiriitojen käsittelyyn.

Luennolla tulet

  • Saamaan kykyjä ja taitoja ylläpitämään tuottavaa ja hyvinvoivaa työyhteisöä
  • Opit tunnistamaan ristiriitojen taustalla piileviä juurisyitä
  • Saat rohkeutta ja taitoja käsitellä vaikeita tilanteita
  • Opit olemaan ”kova ongelmaa kohtaan, lempeä ihmistä kohtaan”

Rakenne

  • Kertaus
  • Vastavuoroisuus
  • 5 tosielämän esimerkkiä
  • Oman tai esimerkkiristiriidan käsittely
  • 5 yleisintä juurisyytä
  • Läpimurtokeskustelu

Kouluttaja: Tapio Sirén, Siren&Co, toimii sovittelijana erilaisissa ristiriitatilanteissa ja on mm. Suomen Sovittelufoorumin jäsen.
Kesto: 3 h
Ilmoittautumiset: www.ilry.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta, voidaan tarjoiluista aiheutuneet kustannukset periä osallistujalta.

tjs_opintokeskus_rgb
Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa

css.php