28
helmikuu

Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset

Insinöörit-Ekonomit talo, seminaariluokka, Ratavartijankatu 2 A, Helsinki

Helsingin Insinöörit ja Insinööriliitto järjestävät jäsenille maksuttomia koulutuksia. Ilmoittaudu pian, sillä paikat täyttyvät nopeasti.

Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset

Yrityksien välinen kilpailu työntekijöistään ja lisääntyvä tarve suojata yrityksen liikesalaisuuksia tuo yhä useamman asiantuntijatehtävissä toimivan työntekijän eteen kilpailukielto- ja salassapitosopimukset. Sopimuksia tarjotaan joko erillisinä sopimuksina, projektikohtaisina tai osana työsopimusta. Sopimuksien sisältö vaihtelee yksinkertaisimmillaan siitä, että työnantaja on halunnut kirjoittaa auki työntekijää sitovat lakisääteiset lojaliteetti- ja salassapitovelvoitteet, siihen että sopimuksilla halutaan selkeästi rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tämän luennon tarkoituksena on mm. tuoda esille kilpailukielto- ja salassapitosopimuksien yleisiä ongelmakohtia sekä antaa jäsenistölle tietoa siitä, kuinka liiton asiantuntijat voivat auttaa ongelmatilanteissa.

Kouluttaja: Jani Huhtamella, Insinööriliitto IL ry
Kesto:  3 h
Osallistujat: max 30
Ilmoittautumiset: www.ilry.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta, voidaan tarjoiluista aiheutuneet kustannukset periä osallistujalta.

tjs_opintokeskus_rgb
Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa

css.php