5
helmikuu

RekryBoosterin pienryhmästä tukea työnhakuusi

Uusi Rekryboosteri käynnistyy helmikuussa 2019! Molemmista moduuleista toteutetaan pilottiryhmä. Moduuli I pilotti starttaa 5.2. ja Moduuli II pilotti 12.3. Helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa aloittaa useita ryhmiä.

Rekryboosterissa voit parantaa aktiivisessa pienryhmässä työnhakutaitojasi, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa omaa osaamistasi ja uratoiveitasi sekä antaa ja saada vertaistukea.

Ryhmiin voivat osallistua kaikki Uudellamaalla asuvat korkeasti koulutetut työttömät, jotka ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina.

Ryhmiä on kaksi. Moduuli I kattaa kaikki työnhaun perusteet. Moduulissa II edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.

Ennen Rekryboosteri-valmennustasi vastaisitko kyselyyn. Sen avulla sinun on helpompi päättää, kumpaan moduuliin haet.
Moduuli I käsittää työnhaun perusteet ja on tarkoitettu niille, jotka hakevat vielä tuntumaa työnhakudokumentteihinsa, haastattelurutiininsa ja pitchauskokemusta ei juuri ole. Moduuli II on jatkotaso, ja tarkoitettu niille, joilla on jo kokemusta modernista työnhausta, työnhakudokumentit ovat perustasolla, oma henkilökohtainen pitch/hissipuhe on tehty ja haastattelurutiini on hallussa.

Aloita kysely

Rekryboosteri moduuli I -haku

Rekryboosteri moduuli II -hakuAktiivimallista annettu asetus 28.12.2018 -muutokset voimaan 1.4.2019!

28.12.2018 Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen, jonka mukaan jatkossa myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voi järjestää toimintaa joka on aktiivisuutta kerryttävää. Muutos tulee voimaan 1.4.2019. Näin ollen Rekryboosterin valmennus kerryttää aktiivisuutta 1.4.2019 lukien.

css.php