31
elokuu

Tuloshakuinen neuvottelu

Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
neuvottelu webinaari
Paikka: Helsinki, Sokos Hotel Presidentti
Kouluttaja: Arto Seppälä, Rastor Instituutti
Kesto: 3h

Ilmoittautuminen alkaa 4.5.2020 klo 12.00
Ilmoittaudu koulutukseen (ilmoittautuminen päättyy 4 päivää ennen koulutusta klo 14 tai kun koulutus on täynnä)

Valmennuksessa osallistuja oppii ymmärtämään neuvottelun rakenteen ja dynamiikkaa, toimimaan tavoitehakuisesti ja luovasti, samalla vahvistaen neuvotteluosapuolien keskinäistä luottamusta ja yhteisymmärrystä. Omien neuvottelutavoitteiden saavuttaminen tavalla, joka huomioi myös vastapuolen intressit, antaa hyvän pohjan pitävien neuvottelusopimusten aikaansaamiseksi.

Valmennus soveltuu esimerkiksi esimiehille, asiantuntijoille, hankinnoista vastaaville, ostajille ja myyjille.

Valmennus on kokonaisuus, joka muodostuu seuraavanlaisista peruselementeistä

 • Neuvottelun prosessin eri vaiheiden tunnistaminen
 • Valmistautuminen ja neuvottelutavoitteiden asettaminen
 • Kysyminen, viestien havaitseminen ja tulkinta
 • Ehdotusten tehokas käyttö ja niihin reagointi
 • Kaupankäynti sopimusmuuttujien avulla
 • Päätösvalmiuden tunnistaminen
 • Neuvottelutulokseen sitoutumisen varmistaminen
Valmennukseen sisältyy kaksi luento-osuutta ja kaksi harjoitusosuutta, joissa harjoitellaan opetettuja asioita. Harjoitukset vastaavat tyypillisiä työelämän tilanteita, kuten kaupallisia neuvotteluja, yhteistyö- ja alihankintaneuvotteluja, työsuhdeneuvotteluja, reklamaatioiden ja ristiriitatilanteiden käsittelyä. ja niiden joukosta voidaan valita ryhmälle sopivin harjoitus.

Valmennuksen rakenne

 • Luento; Neuvottelun yleiskuvaus ja neuvotteluun valmistautuminen, 1 h.
 • Harjoitus, jossa valmistaudutaan neuvotteluun ja asetetaan sille tavoitteet, 30 min.
 • Luento; Neuvottelun läpivienti, 1 h.
 • Harjoitus jatkuu neuvottelemalla sopimus, 45 min.
 • Harjoituksen purku ja loppuyhteenveto, 30 min.
Kouluttajana toimii neuvottelutaidon valmentaja, Business Coach Arto Seppälällä jolla pitkä kokemus valmentamisesta Rastor Rastor Instituutissa. Koulutukseltaan hän on insinööri ja näyttötutkintomestari.
css.php