7
marraskuu

Tunnista oman profiilisi vahvuudet

Akavatalo, Valopiha, Kellosilta 7, Helsinki

tyonhakuveturi-logo-comm-2

Työnhakuveturin toiminta on tarkoitettu sinulle Uudellamaalla asuva korkeasti koulutettu, joka olet työtön tai jäämässä työttömäksi.
Tavoitteena on tukea korkeakoulutettujen työnhakuvalmiuksia ja edistää omatoimista työllistymistä tarjoamalla asiantuntijaluentoja ja työllistymistavoitteista ryhmätoimintaa. Näiden toimintojen avulla TYÖNHAKUVETURI tukee jokaisen omatoimista työllistymisprosessia.

Tunnista oman profiilisi vahvuudet

Tunnista oman profiilisi vahvuudet
Kouluttajana Karl-Magnus Spiik
Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä

TAVOITTEET
• Erilaisuuden merkityksen sisäistäminen kaikessa kanssakäymisessä
• Oman persoonallisuuden ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen työnhakutilanteessa
• Omien vahvuuksien hyödyntäminen
• Omien heikkouksien positiivinen esittäminen

OHJELMA
TULOKSET RATKAISEVAT
• persoonallinen valmistautuminen työnhakutilanteeseen
• ammattitaito (substanssiosaaminen) ja henkilökohtainen vaikuttamisen taito
• positiivinen ensivaikutelma

IHMISTUNTEMUS JA MINÄKUVA
• miten ihmiset voidaan karkeasti jakaa luonteenpiirteidensä mukaan erilaisiin ryhmiin
(ihmiskeskeiset / asiakeskeiset, hallitsevat / mukautuvat)
• erilaisten ihmistyyppien piirteet ja käyttäytyminen
• ennakkotehtävän tulosten tarkastelua
• itsetuntemus ja ammatillisuus

TYÖNHAKUTILANNE
• miten tuon esiin persoonalliset vahvuuteni ammatillisesti
• miten esitän kehittämistä edellyttävät piirteeni siten, että ne tukevat positiivisen vaikutelman
syntymistä
• miten avoimesti esittelen itseni
• miten tunnistan haastattelijoiden persoonallisuudet ja miten vastaan erityyppisten
haastattelijoiden kysymyksiin
• itse- ja ihmistuntemukseen tutustuminen omaehtoisesti

Ilmoittaudu

css.php