28
huhtikuu

Webinaarisarja: Projektipäällikön työkalupakki

Kouluttaja: Niklas Reuter
Kesto: 3 h

Webinaarisarja järjestetään seuraavasti:

1. osa: 28.4. klo 9-12
2. osa: 5.5. klo 9-12

Usein projektipäällikön osaamisvaatimuksissa korostuu kolme asiaa: toimialan tuntemus, projektityön menetelmien hallinta sekä ihmisten johtamisen kyvykkyys. Tämä valmennus keskittyy kahteen jälkimmäiseen.

Tässä valmennuksessa yritetään helpottaa projektipäällikkötehtävään määrättyä henkilöä antamalla hänelle selkeä kuva projektipäällikön tehtävistä projektin eri etenemisvaiheissa. Samalla korostuu projektihallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen ymmärtäminen ja näiden soveltaminen osana käytännön työtä.

Valmennus on käytännönläheinen ja menetelmäkeskeinen. Siinä tarjotaan selkeitä hyödynnettäviä työkaluja ja mallipohjia työn tueksi.

Sisältö:

Etukäteistehtävänä osallistuja kuvaa omaa todellista projektia, jonka puitteissa hän työssään tulee toimimaan, toimii tai on toiminut. Mikäli tällaista ei löydy, hän voi myös esittää kuvitteellisen projektin. Lyhyt (korkeintaan A4) kuvaus sisältää projektia koskevat keskeiset tiedot, kuten tarve/ongelma, hyöty-/tulostavoite, rajaus/laajuus, organisaatio ja resurssitarve (aika/raha/henkilöt). Ennakkotehtävä toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

 • Johdanto projektityöhön
  • Tarkoitus, Hyöty, Viitekehys, Käsitteet
 • Projektiorganisaation roolit ja vastuut
 • Projektin valmisteluvaiheen tehtävät
  • Projektikuvaus ja asettamispäätös (priorisointi ja valinta)
  • Harjoitus 1: valmennuksen case-projektien valinta etukäteistehtäviä hyödyntäen / Hyöty- ja tulostavoitteiden määrittely
  • Projektin odotusten tunnistaminen sidosryhmä-analyysiä hyödyntäen
 • Projektin suunnitteluvaiheen tehtävät
  • Projektin laajuuden rajaus ja tehtäväkokonaisuuksien tunnistaminen ositustekniikalla
  • Harjoitus 2: Tulosten (PBS) ja töiden (WBS) kuvausta osittamalla
  • Aikataulutus, Kustannusarvio, Resursointitarve
  • Riskihallinta
  • Harjoitus 3: Riskihallintasuunnitelman laadinta
 • Projektin toteutuksen ohjauksen parhaat käytännöt
  • Kokoukset, raportointi ja muutosten hallinta
  • Viestintä
  • Hyvä johtaminen
 • Projektin päättämisen avainasiat
  • loppuraportin laadinta ja opitut asiat
  • päätöstilaisuus
  • jälkiseurantasuunnitelma

Valmentajana toimii Tieturi Oy:n Niklas Reuter, seniorikonsultti, jonka valmennusalueet ovat mm. projektien hallinta ja johtaminen, ihmisten johtaminen ja yritysten yhteiskuntavastuu.

Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2022 klo 14:00

Ilmoittaudu webinaariin

css.php