Arkhimedeen vala

Arkhimedeen vala on Insinööriliiton vuonna 1995 insinöörin eettiseksi ohjenuoraksi hyväksymä vala. IL jakaa sen kaikille valmistuville insinööreille päästötodistuksen yhteydessä. Arkhimedes oli yksi historian suurimmista matemaatikoista ja ensimmäisiä tunnettuja insinöörejä.

Arkhimedeen vala

Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi.
Insinööri on kaikissa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisten elämää.
Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään yhä taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi.
Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

css.php