Edunvalvonta

Helsingin Insinöörien jäsenyys avaa oven edunvalvonnan maailmaan

Jäsenyys mahdollistaa vaikutuskanavan koko liittoyhteisössä. Insinöörit voivat kuulua alueellisiin tai valtakunnallisiin insinööriyhdistyksiin. Helsingin Insinöörit on paikallinen edunvalvojasi Uudellamaalla.

HI on Insinööriliiton jäsen. IL:n jäseniä ovat siis yhdistykset, eivät yksittäiset henkilöt.

Insinööriopiskelijat voivat kuulua Insinööriopiskelijaliittoon. Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry on sen paikallisyhdistys.

Insinööriliitto on alueellisten ja valtakunnallisten insinööriyhdistysten sekä julkisen alan yhdistysten yhteistyöjärjestö. Jäsenyhdistykset ovat antaneet IL:lle tehtäväksi hoitaa mm. jäsenmaksujen perintää, jäsentietojärjestelmän ylläpitoa, työsuhdeneuvontaa ja työehtosopimustoimintaa.

Insinööriliitto on keskusjärjestö Akavan jäsen.

Työehtosopimustoimintaa ja edunvalvontaa yksityisellä sektorilla hoitaa neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Insinööriliitolla on myös muuta omaa työehtosopimustoimintaa. Julkisen alan vastaava neuvottelujärjestö on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Lisätiedot:

css.php