Aluevaikuttaminen

Helsingin Insinöörit toimii Uudellamaalla Insinööriliiton paikallisena toimijana. Vaikuttaminen Uudellamaalla perustuu verkottumiseen. HI edustaja toimiikin monessa alueellisessa yhteisössä. Merkittäviä alueellisia insinööriprofessioon vaikuttavia toimijoita ovat seuraavat:

Akavan Aluejohtoryhmä (AJR)

Akavan Aluejohtoryhmässä toimii Insinööriliiton esityksestä Rope Sidebras/HI. AJR:n tärkeimmät tehtävät ovat edustaa työntekijäjärjestöjä alueellisesti ministeriöiden asettamissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa sekä toimia Akavan alueellisena etujen ajajana.

Maakunnanyhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnanyhteistyöryhmä koostuu rahoittajista ja asiantuntijoista. Se varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen. Ryhmän jäsenet edustavat Uudenmaanliiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä. Lakisääteinen yhteistyöryhmä on keskustelufoorumi maakunnan kaikissa kehittämiskysymyksissä. Akavan aluejohtoryhmällä on edustaja MYR:ssä.

Työvoima- ja ympäristöneuvottelukunta

TY-Neuvottelukunta on julkisen työvoima- ja yrityspalveluja hankkivan viranomaisen (TE-toimisto) ohjausryhmä. Neuvottelukunta sopii toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita. Se antaa tehtävänalaansa liittyviä lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille. Lisäksi se seuraa TE-toimistoille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Neuvottelukunta laatii oman vuotuisen työsuunnitelmansa. Akavan aluejohtoryhmän edustajana TY-neuvottelukunnassa toimii Lasse Laurikainen/HI toimikauden 2017 loppuun asti.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu on suurin insinöörien kouluttaja Suomessa. Helsingin Insinööreillä on suora keskusteluyhteys Metropolian johtoon. Yhdessä pidämme säännöllisiä kokouksia, joita vetävät toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola/Metropolia ja Helsingin Insinöörien Marjo Lehtinen/HI. Kokouksissa käsitellään laajasti insinöörikoulutukseen liittyviä asioita Metropolian ja valtakunnan tasolla.

Työnhakuveturi

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry on markkinointinimeltään Työnhakuveturi. Toiminta on tarkoitettu Uudellamaalla asuvalle korkeasti koulutetulle henkilölle, joka on työtön tai jäämässä työttömäksi.
Työnhakuveturin avulla kahdeksan akavalaista liittoa on yhdistänyt voimansa tukeakseen työttömiä jäseniään työnhaussa. Helsingin Insinöörit toimii yhtenä tasavertaisena toimijana, kun OTTYn toiminnasta päätetään. Edustajanamme toimii Veera Udd/IL-HI.

css.php