Ansiosidonnainen työttömyysturva

Palkansaajan tärkein ja usein myös ainoa tulonlähde on työstä maksettava palkka. Kun työ syystä tai toisesta loppuu, loppuu myös palkanmaksu. Työ voi loppua kokonaan, jolloin työsuhde katkeaa tai henkilö voi joutua tilapäisesti lomautetuksi. Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä.

Yksittäinen henkilö voi varautua palkkatulon loppumiseen vakuuttamalla itsensä liittymällä kassan jäseneksi. Tällöin hänellä on oikeus työttömyysturvan ansiosidonnaiseen osaan, mikäli muut ehdot täyttyvät. Insinööriliitto hoitaa jäsentensä puolesta heidän vakuutuksensa KOKO-kassaan.

Työttömyysturva muodostuu perusosasta ja ansiosidonnaisesta osasta. Ansiosidonnaiseen osaan on oikeutettu sellainen kassan jäsen, joka täyttää työssäoloehdon.

Työttömyyskorvauksiin tarvittavat rahat kerätään verovaroista, työnantajilta palkan sivukustannuksina ja työntekijältä palkanpidätyksenä sekä työttömyyskassan jäsenmaksuna.

Työnantajilla on jatkuva intressi tavoitella työttömyyskorvauksen tason madaltamista. Jos työttömyyskorvaus olisi pienempi, niin maksettavat palkan sivukustannuksetkin olisivat pienemmät, ja ihmiset tulisivat pienemmällä palkalla työhön.

Työntekijän etua työttömyyskorvauksissa ja muihinkin työttömyyteen liittyvissä asioissa puolustaa vain työntekijän järjestö. Työntekijä tukee järjestöään olemalla liiton jäsen.

css.php