Mahdollisuus vaikuttaa itse

Työelämässä tulee vastaan asioita, jotka eivät tunnu oikeilta. Osaan näistä asioista yksilö voi vaikuttaa itse. Toisinaan asiat ovat laaja-alaisempia, jolloin niiden korjaamiseen tarvitaan muutoksia joko työehtosopimukseen tai lainsäädäntöön.

Järjestäytynyt yksilö voi kiinnittää havaitsemaansa epäkohtaan huomiota ja saattaa muutosprosessin liikkeelle HI:n kautta. Insinööriliiton perustehtäviin kuuluu kartoittaa säännöllisesti jäsenkuntaansa vaivaavat ongelmat. Liitolla on myös henkiset ja taloudelliset resurssit hoitaa näitä pulmallisia asioita.

Helsingin Insinöörien tutkimustoiminta kanavoidaan täysin Insinööriliiton kautta. Näin tutkimustoiminnalle saadaan riittävä laadullinen ja määrällinen pohja. Tutkimustoiminta on pitkäjänteistä ja arvostettua toimintaa Insinööriliitossa.

Osa tutkimuksista saattaa vaikuttaa ns. nollatutkimukselta siksi, että ongelmat ovat työpaikoilla yleisesti tiedossa. Vain tutkitulla tiedolla päätöksenteko on uskottavaa ja faktapohjaista.

Järjestäytynyt työntekijä voi vaikuttaa tehokkaasti omien asioidensa järjestämiseen joko tuomalla ongelma-asioita esille tai tulemalla mukaan HI:n toimintaan.

css.php