Koulutuspolitiikka

Suomalaisen insinöörikoulutuksen korkea taso ja tekninen osaaminen ovat ratkaisevassa asemassa työllisyyden turvaamisessa sekä antavat erinomaisen mahdollisuuden työskennellä erilaisissa avaintehtävissä. Laadun takaaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja nopeaa reagointia.

Vaikutamme yhteistyössä Insinööriliiton kanssa insinöörikoulutuksen sisältöön ja koulutettavien määrään niin, että ne vastaavat työelämän ja yhteiskunnan tarpeita.

Hyvän insinöörikoulutuksen idea. Tutkittua tietoa ja ajatuksia 2017. Hannu Saarikangas. Insinööriliitto 2017.

css.php