Insinöörikoulutus Suomessa

Insinöörikoulutusta järjestetään 20 suomenkielisessä ja neljässä ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa. Lähes aina insinöörikoulutus erikoistuu tiettyyn tekniikan alaan, kuten rakennus-, kone-, tieto- tai sähkötekniikkaan. Opiskelu tapahtuu luokkamuotoisena. Ensimmäisen kahden vuoden aikana keskitytään matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä oman alan perusopintoihin. Opintojen edetessä voidaan joko syventyä tai erikoistua valittuun tekniseen osaamisalueeseen. Tutkintoon kuuluvat myös monipuoliset kieliopinnot sekä vapaasti valittavia opintoja.

Koska koulutus on työelämälähtöistä, tuodaan se lähelle opiskelijaa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Opintoihin sisältyy tiiviisti useita yrityslähtöisiä projektitöitä ja harjoittelujaksoja, jotka suoritetaan pääsääntöisesti kesän tai alkusyksyn aikana. Oleellisesti insinööriyteen kuuluu myös valmistumisvaiheessa tehtävä opinnäytetyö (insinöörityö), joka tehdään yleensä yrityksen tarpeiden mukaan. Insinööritutkinto suoritetaan neljässä vuodessa, ja se on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Pääkaupunkiseudulla insinöörejä kouluttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä insinöörejä opetetaan neljällä kampuksella, ja Metropolian koulutustarjonta on Suomen monipuolisinta.

Insinöörin uraan kuuluu myös jatkuva itsensä kehittäminen, jotta kilpailukyky kiristyvillä työmarkkinoilla säilyy. Metropolia tarjoaa tähän erilaisia jatko- ja täydennyskoulutuksia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia on tarjolla monipuolisesti. Tämä on helppo tapa kehittää omaa osaamistaan, laajentaa verkostojaan sekä löytää keinoja vastata työelämän haasteisiin. Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot antavat saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisteritutkinnot. Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä 1–2 vuotta ja se suoritetaan työn ohessa.

Lisätiedot: Metropolia Ammattikorkeakoulu

css.php