Mitä edunvalvonta on?

Edunvalvonta on HI:n merkittävin aineeton jäsenetu

Osallistumme edunvalvontaan viidellä eri osa-alueella:

 1. Sopimusedunvalvonta: työehtosopimus, virkaehtosopimus, neuvottelujärjestöt, luottamusmiehet
 2. Koulutuspolitiikka
 3. Ammatillinen edunvalvonta
 4. Kansainvälinen edunvalvonta
 5. Yhteiskunnallinen edunvalvonta: elinkeinopolitiikka, valtio ja kunnallinen taso.

Edunvalvonta

Edunvalvonta voi olla kollektiivista tai yksilöllistä. Se ei rajoita yhteisön tai henkilön toimintakelpoisuutta. Edunvalvonta perustuu olettamukselle, että toimijat ovat rehellisiä ja vastuullisia. Toiminnan tulee olla jäsenille läpinäkyvää.

Kollektiivinen edunvalvonta

Kollektiivinen edunvalvonta kohdistuu suurempaan joukkoon ihmisiä. Tyypillisiä kollektiivisen edunvalvonnan muotoja ovat työ- ja virkaehtosopimukset, paikalliset sopimukset, yhteiset toimintamallit ja käytänteet. Myös lainsäädäntöön, koulutus- tai elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on kollektiivista edunvalvontaa.

Yksilöllinen edunvalvonta

Yksilöllisessä edunvalvonnassa hyötyjä on yksilö itse. Tyypillinen yksilöedunvalvonnan muoto on työpaikalla tapahtuva asiantuntija-apu työsuhteeseen liittyvissä asioissa, esim. luottamusmiespalvelut.
HI:n/liiton jäsenenä saat lisäksi mm. uraneuvontaa, lakimiespalveluita ja työuraan liittyviä koulutuksia.

Neuvonta kattaa seuraavia asioita:

 • työsopimuksen solmiminen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset
 • matkakustannusten korvaukset
 • päivärahat
 • luontoisetujen verotusarvot
 • palkkaneuvonta, palkkasaatavat, palkkausjärjestelmät
 • vuosiloma-asiat
 • työaikakysymykset
 • ylityökorvaukset ja niiden korvausperusteet
 • irtisanomiset ja lomauttamiset
 • yhteistoimintamenettely
 • henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa
 • työsuhdekeksintöasiat ja tekijänoikeudet
 • opastusta ulkomaille töihin lähtevälle
 • apua työsuhdeongelmiin
 • työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturva, esim. työttömyysturva, eläkkeet
 • palvelua yrittäjäjäsenille ja ammatinharjoittajille.

Edunvalvonnassa on kyse monimuotoisesta viestinnästä

Edunvalvonta on lobbausta, pro-aktiivista vaikuttajaviestintää. Se on tiedon vaihtoa ja verkostoitumista, joka perustuu keskusteluun, asiantuntemukseen ja argumentteihin. Edunvalvonta on siltojen rakentamista ja yhteyksien luomista.

css.php