Työmarkkinatoiminta

Työmarkkinatoiminta on edunvalvonnan näkyvin osa-alue

Työpaikoilla toiminta näkyy liiton ja neuvottelujärjestön kouluttaman luottamusmiehen palvelujen kautta. Luottamusmies tuntee työpaikan paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olosuhteet.

Monet liitot ovat yhdistäneet voimansa neuvottelujärjestöiksi, esim. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Näin on tehnyt myös Insinööriliitto. Neuvottelujärjestöissä on selkeä etu, koska käytettävissä ovat aina alan parhaat asiantuntijat. Keskitetty neuvottelujärjestötoiminta parantaa kaikkien työntekijöiden asemaa työsuhde-etujen yhtenäistymisen kautta. Järjestäytymällä isommaksi joukoksi saavutamme parhaat mahdolliset neuvotteluasetelmat jokaisen jäsenen eduksi.

Työehtosopimus

Työehtosopimus eli TES (virkaehtosopimus eli VES) on ammattiliiton tai neuvottelujärjestön ja työnantajaliiton välillä tehty kollektiivinen sopimus työehdoista. Voimassa oleva TES kertoo työnteon keskeiset ehdot kullakin työpaikalla. Mikäli TES on yleissitova, se tarkoittaa, että kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset ovat velvoitettuja noudattamaan sopimuksen määräyksiä eli työehtoja.

Sillä, mihin ammattiliittoon kuulut, ei ole tekemistä sen kanssa, mitä työehtosopimusta sinuun sovelletaan. TES määräytyy työnantajan järjestäytymisen perusteella. Helsingin Insinöörit hoitaa insinöörien asioita, sovellettiinpa heihin mitä työehtosopimusta tahansa.

Edunvalvonnan osa-alueet

  • sopimusedunvalvonta
  • koulutuspolitiikka
  • ammatillinen edunvalvonta
  • kansainvälinen edunvalvonta
  • yhteiskunnallinen edunvalvonta

Sopimusedunvalvonnassa liitto tai neuvottelujärjestö neuvottelee työehtosopimuksen (TES). Tämän toteuttamista ja soveltamista valvovat työpaikoilla luottamusmiehet. Laista tai TES:sta riippuen voidaan työpaikoilla sopia myös paikallisesti. Paikallisen sopimuksen solmii aina luottamusmies ja työnantaja yhdessä. Luottamusmies ei voi puolestasi sopia työsopimuksessasi olevista asioista, mutta auttaa tarvittaessa.

Kansainvälisestä edunvalvonnasta huolehtivat järjestäytyneet liitot. Helsingin Insinöörien jäsenille tämän palvelun tarjoaa Insinööriliitto.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta on vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Tällä edunvalvonnan osa-alueella tuetaan sopimusedunvalvontaa. Helsingin Insinöörit vaikuttaa paikallisella tasolla yhteiskunnallisiin asioihin.

css.php