Jäsenmaksualennukset

Alennuksen hakeminen

Voit hakea alennusta jäsenmaksusta, mikäli olet ollut jäsenenä koko jäsenmaksuvuoden. Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Alennus on 14 € kuukausijäsenmaksusta niiltä kuukausilta, joille voit osoittaa perustelun alennukselle. Perhevapaan ajalta alennus on 20 € kuukausijäsenmaksusta. Alennus myönnetään kerrallaan vain yhdellä alennusperusteella. Perättäisillä alennusjaksoilla voi olla eri alennusperusteet.

Jäsenmaksualennushakemus 2018
Jäsenmaksualennuksen perusteet

Lähetä jäsenmaksun alennushakemus Insinööriliiton asiakaspalveluun. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Alennushakemuksia ei käsitellä joulu- eikä tammikuussa tilinpäätös- ja verotuskiireiden vuoksi. Lähetä alennushakemus postitse, sähköpostitse tai verkkosivujen sähköisellä lomakkeella heti, kun voit todistaa alennukseen oikeuttavan syyn vähintään yhden kuukauden ajanjaksolta. Vuoden 2018 jäsenmaksua koskeva alennushakemus on lähetettävä viimeistään 31.12.2018.

Alennushakemukseen liitettävät todisteet

Liitä sellainen todiste alennushakemukseesi, josta voidaan selkeästi todeta alennusperusteen ajanjakso. Puutteelliset hakemukset palautetaan.

Työttömyys/lomautus Te-toimiston todistus työnhaun voimassaolosta tai kopio päivärahan viimeisimmästä maksuilmoituksesta
Varusmies-/siviilipalvelu Todistus palvelun kestoajasta
Pitkäaikainen sairaus Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahan maksuilmoituksesta tai kopio lääkärintodistuksesta
Palkaton perhevapaa Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahapäätöksestä
Eläkkeelle siirtyminen Ei koske osa-aikaista eläkettä. Kopio eläkepäätöksestä tai eläkkeen indeksikorotuksesta.
Vuorotteluvapaa Kopio vuorottelusopimuksesta
Ulkomailla olo Kopio komennussopimuksesta tai muuttoilmoituksesta tai muu vastaava todistus
Päätoiminen opiskelu Kopio oppilaitoksen läsnäolotodistuksesta
Erityisen alhaiset tulot Palkkalaskelma/palkkatodistus tai muu vastaava todistus tuloista
Muu vastaava syy Todistus, josta voidaan todeta alennusperusteen voimassaolo

 

Eläkeläisjäsenmaksu

Eläkeläisjäsenmaksu vuodelle 2018 voidaan hakemuksen perusteella myöntää vanhuuseläkkeelle viimeistään 31.12.2017 siirtyneelle jäsenelle, jolla ei ole IAET-kassan jäsenyyttä IL:n kautta. Eläkeläisjäsenmaksu voidaan samoin ehdoin myöntää myös yli 60-vuotiaalle työttömyyseläkeläiselle, joka on ilmoittanut eroavansa IAET-kassasta. IL ei voi erottaa IAET-kassasta automaattisesti alle 68-vuotiasta eläkkeelle siirtynyttä jäsentä. Tee tarvittaessa kirjallinen IAET-kassan eroamisilmoitus IL:n asiakaspalveluun.

Lisätiedot

IL asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801
asiakaspalvelu@ilry.fi

css.php