Jäsenmaksualennukset

Alennuksen hakeminen

Voit hakea alennusta jäsenmaksusta, mikäli olet ollut jäsenenä koko jäsenmaksuvuoden. Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Alennus on 14 € kuukausijäsenmaksusta niiltä kuukausilta, joille voit osoittaa perustelun alennukselle. Perhevapaan ajalta alennus on 20 € kuukausijäsenmaksusta. Alennus myönnetään kerrallaan vain yhdellä alennusperusteella. Perättäisillä alennusjaksoilla voi olla eri alennusperusteet. Tarkista alennusperusteet Insinööriliiton jäsensivuilta.

Jäsenmaksualennushakemus 2022

Lähetä jäsenmaksun alennushakemus Insinööriliiton asiakaspalveluun. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Alennushakemuksia ei käsitellä joulu- eikä tammikuussa tilinpäätös- ja verotuskiireiden vuoksi. Lähetä alennushakemus postitse, sähköpostitse tai verkkosivujen sähköisellä lomakkeella heti, kun voit todistaa alennukseen oikeuttavan syyn vähintään yhden kuukauden ajanjaksolta. Vuoden 2022 jäsenmaksua koskeva alennushakemus on lähetettävä viimeistään 31.12.2022.

Alennushakemukseen liitettävät todisteet

Liitä sellainen todiste alennushakemukseesi, josta voidaan selkeästi todeta alennusperusteen ajanjakso. Puutteelliset hakemukset palautetaan.

Eläkeläisjäsenmaksu

Eläkeläisjäsenmaksu vuodelle 2022 voidaan hakemuksen perusteella myöntää vanhuuseläkkeelle viimeistään 31.12.2022 siirtyneelle jäsenelle, jolla ei ole KOKO-kassan jäsenyyttä IL:n kautta. Kun haet jäsenmaksualennusta pysyvän eläkkeen perusteella, ilmoita myös Insinööriliiton kautta olevan työttömyyskassan jäsenyyden lakkauttamisesta. Kassajäsenyyden lopettaminen on Insinööriliiton kautta eläkeläisjäsenyyden edellytys. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Lisätiedot

IL asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801
asiakaspalvelu@ilry.fi

css.php