Jäsenmaksualennukset

Alennuksen hakeminen

Voit hakea alennusta jäsenmaksusta, mikäli olet ollut jäsenenä koko jäsenmaksuvuoden. Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Alennus on 14 € kuukausijäsenmaksusta niiltä kuukausilta, joille voit osoittaa perustelun alennukselle. Perhevapaan ajalta alennus on 20 € kuukausijäsenmaksusta. Alennus myönnetään kerrallaan vain yhdellä alennusperusteella. Perättäisillä alennusjaksoilla voi olla eri alennusperusteet.

Jäsenmaksualennushakemus 2019
Jäsenmaksualennuksen perusteet

Lähetä jäsenmaksun alennushakemus Insinööriliiton asiakaspalveluun. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Alennushakemuksia ei käsitellä joulu- eikä tammikuussa tilinpäätös- ja verotuskiireiden vuoksi. Lähetä alennushakemus postitse, sähköpostitse tai verkkosivujen sähköisellä lomakkeella heti, kun voit todistaa alennukseen oikeuttavan syyn vähintään yhden kuukauden ajanjaksolta. Vuoden 2019 jäsenmaksua koskeva alennushakemus on lähetettävä viimeistään 31.12.2019.

Alennushakemukseen liitettävät todisteet

Liitä sellainen todiste alennushakemukseesi, josta voidaan selkeästi todeta alennusperusteen ajanjakso. Puutteelliset hakemukset palautetaan.
Vaadittavat liitteet >>

Eläkeläisjäsenmaksu

Eläkeläisjäsenmaksu vuodelle 2019 voidaan hakemuksen perusteella myöntää vanhuuseläkkeelle viimeistään 31.12.2018 siirtyneelle jäsenelle, jolla ei ole KOKO-kassan jäsenyyttä IL:n kautta. Eläkeläisjäsenmaksu voidaan samoin ehdoin myöntää myös yli 60-vuotiaalle työttömyyseläkeläiselle, joka on ilmoittanut eroavansa KOKO-kassasta. IL ei voi erottaa KOKO-kassasta automaattisesti alle 68-vuotiasta eläkkeelle siirtynyttä jäsentä. Tee tarvittaessa kirjallinen KOKO-kassan eroamisilmoitus IL:n asiakaspalveluun.

Lisätiedot

IL asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801
asiakaspalvelu@ilry.fi

css.php