Jäsenmaksualennukset

Alennuksen hakeminen

Voit hakea alennusta jäsenmaksusta, mikäli olet ollut jäsenenä koko jäsenmaksuvuoden. Alennus on 14 € kuukausijäsenmaksusta niiltä kuukausilta, joille voit osoittaa perustelun alennukselle. Perhevapaan ajalta alennus on 20 € kuukausijäsenmaksusta. Alennus myönnetään kerrallaan vain yhdellä alennusperusteella. Perättäisillä alennusjaksoilla voi olla eri alennusperusteet.

Jäsenmaksualennushakemus 2017
Jäsenmaksun alennusohjeet

Lähetä jäsenmaksun alennushakemus Insinööriliiton asiakaspalveluun. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Alennushakemuksia ei käsitellä joulu- eikä tammikuussa tilinpäätös- ja verotuskiireiden vuoksi. Lähetä alennushakemus postitse, sähköpostitse tai verkkosivujen sähköisellä lomakkeella heti, kun voit todistaa alennukseen oikeuttavan syyn vähintään yhden kuukauden ajanjaksolta. Vuoden 2017 jäsenmaksua koskeva alennushakemus on lähetettävä kuitenkin viimeistään 31.12.2017.

Alennusperusteet vuonna 2017

Alennukseen oikeuttavia syitä ovat mm.:

  • työttömyys/lomautus
  • varusmies-/siviilipalvelu
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainloma tai hoitovapaa
  • pitkäaikainen sairaus
  • eläkkeelle siirtyminen, ei koske osa-aikaeläkettä
  • vuorotteluvapaa
  • ulkomailla oleskelu
  • päätoiminen opiskelu
  • erityisen alhaiset tulot, kokonaisharkinnan perusteella
  • muu vastaava syy.

Alennushakemukseen liitettävät todisteet

Liitä sellainen todiste alennushakemukseesi, josta voidaan selkeästi todeta alennusperusteen ajanjakso. Puutteelliset hakemukset palautetaan.

Työttömyys/lomautus Työttömyyskassan viimeisin maksuilmoituskopio tai KELA:n vastaava tai TE-toimiston todiste työttömyysajasta, tai yrittäjillä välitilinpäätös
Varusmies-/siviilipalvelu Todistus palvelun kestoajasta tai kopio sotilaspassista
Pitkäaikainen sairaus Lääkärintodistus tai päätös KELA:n päivärahasta
Palkaton perhevapaa Kopio vanhempainpäiväraha-/ kotihoidon tuen päätöksestä
Eläkkeelle siirtyminen Ei koske osa-aikaista eläkettä. Kopio eläkepäätöksestä tai eläkkeen indeksikorotuksesta.
Vuorotteluvapaa Todistus vuorotteluvapaasta
Muu vastaava syy Todiste perusteesta
Perhevapaa Kopio KELA:n ilmoituksesta
Ulkomailla olo Todistus ulkomailla olosta
Päätoiminen opiskelu Opiskelu-/läsnäolotodistus
Erityisen alhaiset tulot Todistus tuloista, esim. palkkatodistus tai todistus osa-aikaisesta työttömyyskorvauksesta

 

Eläkeläisjäsenmaksu

Eläkeläisjäsenmaksu vuodelle 2017 voidaan hakemuksen perusteella myöntää vanhuuseläkkeelle viimeistään 31.12.2016 siirtyneelle jäsenelle, jolla ei ole IAET-kassan jäsenyyttä IL:n kautta. Eläkeläisjäsenmaksu voidaan samoin ehdoin myöntää myös yli 60-vuotiaalle työttömyyseläkeläiselle, joka on ilmoittanut eroavansa IAET-kassasta. IL ei voi erottaa IAET-kassasta automaattisesti alle 68-vuotiasta eläkkeelle siirtynyttä jäsentä. Tee tarvittaessa kirjallinen IAET-kassan eroamisilmoitus IL:n asiakaspalveluun.

Lisätiedot

IL asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801
asiakaspalvelu@ilry.fi

css.php