Kannattaako määräaikainen työ ottaa vastaan?

— palkka-asiat , työttömyys

Kysymys:

Olen ollut kohta kaksi vuotta työttömänä ja jäljellä on 95 päivää ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Minulle tarjottiin määräaikaista työtä kahdeksi – kolmeksi kuukaudeksi. Palkka on pienempi kuin edellisessä työpaikassa. Voinko ottaa työn vastaan ilman, että minulle tulee uusi karenssi? Pieneneekö ansiosidonnainen? Miten liitto voi auttaa työtöntä jäsentä?

Vastaus:

Lyhytkin työ kannattaa ottaa vastaan. Tähän on useita syitä. Palkan verotus on yleensä pienempi kuin työttömyyskorvauksen verotus. Joten vaikka uusi palkka olisi pienempi kuin edellinen palkkasi, todennäköisesti nettopalkka olisi kuitenkin isompi kuin saamasi työttömyyskorvaus. Ne päivät, jotka olet töissä, eivät kuluta ansiosidonnaiseen oikeuttavia päiviäsi, joten mahdollinen tipahtamisesi Kelan peruspäivärahalle lykkääntyy. Uusi – väliaikainenkin – työpaikka saattaa auttaa sinua verkostoitumaan alasi ihmisten kanssa ja siten edistää työllistymistäsi jatkossa. Monet työnantajat yhä edelleen palkkaavat avoimiin työpaikkoihin mieluummin hakijoita, jotka ovat töissä kuin työttömiä työnhakijoita, joten myös tässä suhteessa työpaikan vastaanottamisesta on etua. Todennäköisesti ansiopäivärahasi ei pienenisi, vaan saisit määräaikaisen työn jälkeen samansuuruista korvausta kuin aiemmin. Tämä riippuu työn kestosta. Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen vasta sitten, kun olet täyttänyt uudelleen 26 viikon työssäoloehdon. Huomioitavaa on, että ansiopäiväraha lasketaan enintään kerran vuodessa. Jos 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt ennen kuin päiväraha lasketaan uudelleen, sovelletaan niin sanottua 80 prosentin sääntöä: Uuden palkan perusteella määräytyvä ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia sinulle aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta. Jos tarjottava työ on osa-aikaista, voit olla oikeutettu niin sanottuun soviteltuun päivärahaan. Toisin sanoen saisit ansiosidonnaista työttömyyskorvausta niiltä päiviltä, jolloin sinulla ei ole töitä. Karenssi sinulle tulee vain siinä tapauksessa, että aiheuttaisit itse työsuhteen päättymisen. Toisin sanoen määräaikaisen työsuhteen päättyessä sovittuna aikana ei seuraa karenssia. Kysymyksessäsi kuitenkin todennäköisesti tarkoitat karenssilla ansiopäivärahaoikeuden alussa asetettavaa omavastuuaikaa. Tämä omavastuuaika asetetaan vain silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta. Insinööriliitto ja Helsingin Insinöörit voivat monella tavalla olla tukena työttömyytesi aikana. Työpaikkatorilla on jatkuvasti tieto kymmenistä auki olevista insinöörityöpaikoista. Työpaikkatorin uudet urapolut näet kirjautumalla jäsensivuille. Insinööriliitossa on kaksi urahallinta-asiantuntijaa, joiden kanssa voit keskustella työn hakemisesta ja omista urasuunnitelmistasi henkilökohtaisesti. Saat uraohjausta myös puhelimella ja sähköpostilla tai voit osallistua liiton järjestämälle Uralounaille, CV-klinikoille ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi Helsingin Insinöörien jäsenenä pääset hyödyntämään Työnhakuveturin toimintaa. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry tarjoaa työllistymistä edistäviä asiantuntijaluentoja, sparrausta, vertaisryhmätoimintaa ja verkottumismahdollisuuksia työttömille tai työttömyys-uhanalaisille Uudenmaan alueella. OTTYn perustavoitteena on edistää työnhakuvalmiuksia ja etsiä erilaisia työllistymiskeinoja pääasiassa korkeasti koulutetuille. Työnhakuveturi auttaa myös vertaistuen saamisessa sekä voimaannuttaa ja aktivoi osallistujia työnhaussa.  

Kysy Insinööriklinikalta

css.php