Tämä on HI

Yhdistyksen perustamisvuonna 1919 Helsingin osaston päätavoitteena oli:

”Ruvettaisiin pitämään esitelmiä ammattialoilta, taikka vaan lyhyitä selostuksia kunkin kokemuksista lähiedellisenä aikana. Velvollisuutena olisi tässä tarkoituksessa ottaa yksi puheenvuoro kussakin kokouksessa, koska tällainen vaikuttaisi kasvattavasti jäseniin, totuttaen heitä puhumaan järjestelmällisesti. Lisäksi lausuttiin toivomus, että olisi järjestettävä retkeilyjä teollisuuslaitoksiin, näyttelyihin ja muihin.”

Tänä päivänä yhdistyksen arjessa vapaaehtoistyötä tekee iso joukko erilaisissa luottamustehtävissä toimivia jäseniä. Toimistolla operatiivisesta toiminnasta huolehtivat toimihenkilöt. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta yhdistyskokousten päätösten mukaisesti, ja sen alaisena toimii eri projekti- ja toimintaryhmiä.

Kaikkien toimijoidemme keskeisiä tavoitteita ovat:

  • edistämme työmarkkinatoimintaa
  • kehitämme insinöörikoulutusta
  • nostamme insinööriammatin arvostuksen tasolle, jolle se kuuluu
  • parannamme insinöörien ammatillista kilpailukykyä työmarkkinoilla
  • laajennamme insinöörien työ- ja uramahdollisuuksia
  • kehitämme ja tuemme jäsenten ammatillista osaamista ja tietotaitoa
  • lisäämme jäsenten välistä yhteisöllisyyttä ja verkottumista
  • kehitämme kaikkien insinöörien edunvalvonnallisia etuja
  • toimimme yhteistyössä keskeisten vaikuttajien kanssa.
css.php