Arvot

Helsingin Insinöörien eettiset ohjeet ovat periaatteita, joihin sitoudumme. Ne ohjaavat koko toimintaamme ja tarjoavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä päätöksiä puolestasi. Ohjeet voivat auttaa sinua työssäsi arvioimaan mikä on oikein ja mikä väärin.

Valmiina muutokseen

 • Olemme rohkeita uusiutumaan
 • Olemme avoimia tutkimaan, selvittämään ja arvioimaan erilaisia asioita
 • Tarkistamme suuntaa ennakkoluulottomasti
 • Tunnustamme virheet ja otamme niistä opiksi
 • Otamme huomioon yhteiskunnalliset muutokset ja kulttuuriset erot

Rohkaisemme osallistumaan

 • Arvostamme muita ja kunnioitamme toisten mielipiteitä
 • Tuomme rakentavasti esille ideat ja osallistumme keskusteluun
 • Kannustamme ja tuemme toisiamme

Onnistumme yhdessä

 • Sitoudumme noudattamaan yhdessä tehtyjä päätöksiä
 • Teemme työtä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Esiinnymme yhtenäisinä
 • Etsimme aitoa yhteisymmärrystä

Toimimme jäsenen parhaaksi

 • Jäsenten palveleminen on ensisijainen tehtävämme
 • Jäsenten etu on aina päätösten peruste
 • Arvostamme kaikkea jäseniä varten tehtyä työtä
 • Suhtaudumme ennakkoluulottomasti jäseniltä tulevaan palautteeseen
 • Vaikutamme muutoksiin työmarkkinoilla ja liittoyhteisössä
 • Vaikutamme insinöörikoulutuksen korkean tason säilymiseen

Vaalimme insinööriyttä

 • Arvostamme itseämme ja insinööriosaamistamme
 • Olemme ylpeitä itsestämme ja omasta ammattikunnastamme
 • Vahvistamme insinöörien ammatti-identiteettiä
 • Vaalimme insinööriperinteitä ja siirrämme niitä uusille sukupolville
css.php