Yhteistyö

Helsingin Insinöörit toimii yhteistyössä mm. seuraavien kanssa:

Ammattiyhdistystoiminta

Insinööriliitto IL ry
Liitossa on 30 alueellista ja 6 valtakunnallista jäsenjärjestöä. Jäseniä on jäsenjärjestöjen kautta noin 70 000.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Valvoo julkisten alojen jäsenten oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Akava ry
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa.

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry
Työnhakuveturi ja Rekryboosterin ryhmät edistävät Uudellamaalla asuvien, korkeasti koulutettujen työttömien työnhakuvalmiuksia ja omaehtoista työllistymistä.

Koulutuspolitiikka

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry
Toimii tekniikan opiskelijoiden ammatillisena etujärjestönä tekniikan ja liikenteen toimialalla Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
Insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvoja. Jäseniä on noin 17 000.

Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistys INSKE ry
Ylläpitää ja edistää suomalaisen insinöörikoulutuksen laatua, edistää insinöörien jatkuvaa oppimista työssä ja työn ohella sekä tukee ammatillista arvostusta yhteiskunnassa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu.

css.php