Etätyö on tullut jäädäkseen

Korona on muuttanut maailmaa, ja sen myötä työnteolle on syntynyt uusi normaali. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Vuoden 2020 alusta Suomessa uudistettiin työaikalaki, jossa työ käsitteenä määriteltiin ajasta ja paikasta vapaaksi. Työnteolle säädettiin selkeät rajat työntekijöiden suojelemiseksi ja työn kannattavuuteen liittyvien korvausten selkeyttämiseksi. Paikallisen sopimisen mahdollisuudet kasvoivat. Koronapandemian ilmaantuminen pani uuden lain täytäntöön täysimääräisesti. Työpaikat muuttuivat yhdessä yössä ajasta ja paikasta vapaaksi.

Työmaailma ei palaudu enää ennalleen. Kaikki eivät tule tekemään töitä työpaikoilla. Kuuluukin kysymys, mikä on tulevaisuuden työpaikka?

Tapahtunut muutos on korostanut työn itsenäisyyttä korkeasti koulutettujen keskuudessa. Yhä useammassa tehtävässä vaaditaan suurta oma-aloitteisuutta ja tehokkuutta, joka on saattanut kärsiä jatkuvista työpäivän keskeytyksistä. Koronan tulo tehosti tällaista työtä. Työntekijät ovat voineet keskittyä tekemiseensä ilman ylimääräisiä häiriösignaaleja. Kolikolla on myös kääntöpuolensa. Työssä, jossa yhdistyy voimakkaasti innovointi sekä kollaboraatio, on taas havaittavissa selkeää hidastumista. Lisäksi työnjohtamisen hankaluudet ovat nostaneet päätään. Monin paikoin työntekijä on liian helppo unohtaa.

Etätyöskentelyn myötä on alettu tuntea yhä enemmässä määrin yksinäisyyttä. Tästä johtuen merkityksellisten kohtaamisten arvo on noussut. Me HI:ssä haluamme vastata tähän tarpeeseen. Suunnittelemme syksyn tapahtumatuotantoa siten, että pystymme oppimaan, keskustelemaan ja jakamaan toistemme kanssa mahdollisimman turvallisesti. Toivommekin, että jokainen jäsenemme pohtii, olisiko juuri nyt oikea aika osallistua tilaisuuksiimme. Katso tapahtumatarjontamme, ja ilmoittaudu mukaan!

Insinööriperheen puolesta,

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

css.php