Jäsenet määrittävät suunnan

Järjestimme huhtikuussa koko HI:n jäsenistölle suunnatun tutkimuksen jäsenyyden vetovoimatekijöistä. Jäsenkuulemiseen osallistui lähes 1 100 vastaajaa, mikä on tilastollisesti kattava otos. Kiitos tästä kuuluu tutkimukseen vastanneille.

Valtaosa vastaajista on tyytyväisiä jäsenyyteensä kokonaisuutena. Tulosta voidaan pitää tässä kohdin erittäin hyvänä. Myös HI:n tapahtumat oli huomattu, hyvä niin.

Palaamme tutkimuksen tuloksiin tarkemmin kunhan olemme ne huolellisesti analysoineet. Tutkimustulos luo suuntaa toiminnallemme jatkossa. Meillä jäsen on fokuksessa.

Julkisen puolen työmarkkinoilla on erittäin haastava, pitkälti lukkiutunut tilanne. Julkiselle taloudelle kunta-alan työntekijäryhmien palkkavaatimusten on sanottu tarkoittavan 4 mrd:n euron lisäystä vuodessa. Tasaisesti jokaiselle veronmaksajalle jyvitettynä puhumme noin 900 euron veronkorotuksesta.

Koska Suomessa ei ole käytössä tasaveroa, on kustannusvaikutus insinöörikunnalle huomattavasti enemmän. Vaikka tilanne saattaa ärsyttää, niin laillista työtaistelua ei kenenkään pidä lähteä murtamaan. Kiistaa ratkaisemaan on nimetty sovintolautakunta, jonka odotetaan antavan sovintoehdotuksensa 10.5. Jäämme odottamaan ratkaisua.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

css.php