Kulisseissa tapahtuu

Työmarkkinapoliittinen ilmapiiri on huolestuttavissa määrin kiristymässä nyt syksyllä käynnistyvien työehtosopimus (TES) neuvottelujen alla. Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ja suurin elinkeino. Alan työllisyysvaikutus on suuri. Se työllistää suoraan 320 000 ja välillisesti 670 000 ihmistä. Teknologiateollisuuden osuus viennistä on 50% ja 30% Suomen bruttokansantuotteen arvonlisäyksestä. Teknologiateollisuuden kasvuennusteet ovat hyvät ja tuotantomäärät ovat palautuneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Silti työnantajia edustava Teknologiateollisuus on umpikujassa jo ennen neuvotteluja. Alan sakkaaminen näkyy väistämättä Suomen hyvinvoinnissa.

Kiista koskee sitä, noudatetaanko vanhoja työehtoja myös 1. joulukuuta, jos alalle ei ole syntynyt sitä ennen uutta valtakunnallista työehtosopimusta (TES). Työantajien tulkinnan mukaan sopimuksettomassa tilassa ei olisi voimassa normaali työehtojen jälkivaikutus. Työntekijöiden mukaan vanhoja sopimuksia tulisi yhä noudattaa. Suomen lain mukaan epäselvissä tilanteissa työnantajalla on tulkintaetuoikeus, silloinkin kun olemme sopimuksettomassa tilanteessa.

Tulkintojen väliin jäävät henkilöstön edustajat – luottamusmiehet. He sopivat, valvovat ja ylläpitävät työrauhaa paikallisella tasolla yhdessä paikallisen työnantajan kanssa. Mikä onkaan henkilöstön edustuksen laita sopimuksettomassa tilassa? Kuka mahdollisesti haluaa tai uskaltaa kyseenalaistaa työnantajan tulkintaa tilanteessa, jossa työnantajalla on tulkintaetuoikeus ja Suomen merkittävimmän elinkeinon tuki? Kyllä tässä tilanteessa neuvotteluasema on erityisen heikko, suorastaan epäreilu.

Teknologiateollisuudessa on tehty paljon paikallisia sopimuksia. Paikallinen sopiminen perustuu kolmeen välttämättömyyteen: Tarpeeseen, Tahtoon ja Taitoon. Ilman näitä elementtejä paikallinen sopimus tuskin on molempia osapuolia tyydyttävä.

Helsingin Insinöörit noudattaa Insinööriliiton kantaa asiassa: jollei uutta sopimusta synny, 1. joulukuuta mennessä raukeavat paikalliset sopimukset, koska niiden pohjana olevia työehtosopimuksia ei olisi enää olemassa. Näin ollen työpaikoilla tulee varautua ajamaan paikalliset sopimukset hallitusti alas ja näissä yrityksissä palataan vain lain sallimiin joustoihin.

Toivon että järki voittaa, aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Lasse Laurikainen
Puheenjohtaja

css.php