Paluu juurille, perusasiat kuntoon

Helsingin Insinöörien hallitus kokoontui lauantaina 11. tammikuuta seminaariin suunnittelemaan hallituksen sisäistä vastuujakoa ja toiminnan painopisteitä. HI:lle on tärkeää löytää toimivat ja parhaiten jäseniä palvelevat rakenteet.

Keskeiset tehtävät järjestettiin sopiviin osakokonaisuuksiin siten, että jokaiselle hallitusjäsenelle tuli mielekäs, järkevä ja selkeä tehtävä, joka toteuttaa yhdistyksen vuoden 2020 toiminta-ajatusta: Paluu juurille, perusasiat kuntoon.

Viime vuotta sävyttivät juhlavuoden lukuisat tilaisuudet, mutta nyt on aika palata normaaliin päiväjärjestykseen eli keskittyä laadukkaiden tapahtumien järjestämiseen sekä alueelliseen ja yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

Toiminta jaettiin kolmeen strategiseen vastuualueeseen, joille nimettiin vastuuhenkilöt eli strategiavetäjät ja tiimit. Tiimejä täydennetään tarpeen mukaan. Strategiavetäjät raportoivat hallituksen kokouksissa kootusti olennaiset tapahtumat ja tulokset omalta vastuualueeltaan.

Vastuualueet

1 . Edunvalvonta, vastuuhenkilö Janne Juujärvi
Päätehtävänä huolehtia jäsenten edunvalvonnasta itsenäisesti ja osana Insinööriliittoa.

2. Jäsenkehitys, vastuuhenkilö Susanna Kalliomäki
Päätehtävänä varmistaa, että HI:n arvopohjan mukaiset jäsenpalvelut tuottavat lisäarvoa kaikille jäsenille.

3. Toiminnan kehittäminen, vastuuhenkilö Antti Leppänen
Päätehtävänä tarkastella toimintaa kriittisesti, tehdä tarvittavat suunnitelmat korjaaviksi toimenpiteiksi ja toimeenpanna ne.

Helsingin Insinöörien toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Jäsenmäärämme on voimakkaassa kasvussa. Meillä on tahto ja kaikki edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

css.php