Työehdot vaativat puolustamista

Työpaikoilla ei ole syytä tuudittautua vallitsevaan työehtotilanteeseen, totesi HI:n työmarkkinajaos keskustellessaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.

Tilanne etenkin teknologiateollisuuden piirissä on nyt vakava: Teknologiateollisuus ry:n jättäytyminen pois työehtosopimuspöydästä ja neuvotteluvaltuuksien siirto Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekoittaa pakkaa ennennäkemättömällä tavalla. Ja juuri insinöörien pitäisi olla asiasta aidosti huolissaan.

Vaikka monet yritykset yhä arvostavat yleissitovia työehtosopimuksia, kuten Teollisuuden palkansaajien TP:n tuore kyselykin vahvisti, yleissitovuus on uhattuna. Silloin myös paikallinen sopiminen vaikeutuu, muistutti Helsingin Insinöörien työmarkkinajaoksen kokouksessa puhunut Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo. Salo arvelee, ettei neuvottelevan yhdistyksen ulkopuolelle jääneillä alan yrityksillä ole oikeaa kuvaa tilanteesta.

Liian harva työntekijä enää nykyään tajuaa työehtosopimuksen eli TES:n merkityksen. Laeista tulee kuitenkin työelämään vain minimiturva. Kuka tosissaan ajattelee osaavansa ja jaksavansa neuvotella vaikkapa palkankorotuksista, työajoista tai lomarahoista henkilökohtaisesti, mikäli työehtosopimukset todella jäisivät historiaan?

Siis ei niin, että vain yleissitovuus jäisi historiaan, vaikkei sekään suotavaa ole, vaan työehtosopimukset kaikkinensa. On enemmän kuin todennäköistä, että siinä vaiheessa jäsenille kyllä tulisi ammattijärjestöjä ja neuvotteluorganisaatioita ikävä.

Mutta jos missään ei ole sovittu luottamushenkilöjärjestelmästä, työolojen ja -ehtojen valvonta ja työntekijän puolustaminen jää työpaikoilla kovin ohuelle. Siksi järjestäytyminen ja työehdoista sopiminen kollektiivisesti ovat palkansaajan paras keino turvata kestävät pelisäännöt työelämässä.

Lasse Laurikainen: ”Uhkana uudenlainen työttömyys”

Helsingin Insinöörien puheenjohtaja Lasse Laurikainen pitää yleissitovuuden murenemista vakavana uhkana.

”Jos yhteinen sopiminen loppuisi, ovi anarkialle aukeaisi”, puheenjohtaja sanoo. ”Samalla voimme unohtaa ajatuksen, että samasta työstä pitäisi maksaa samanlainen korvaus.”

Puheenjohtaja näkee yleissitovuuden murentumisen luovan tilanteen, jossa kilpailu työehdoista yltyy hallitsemattomaksi. Siitä kärsisi, ainakin lyhyellä aikavälillä, myös suurta lisäarvoa tuottava vientiteollisuutemme.

Työvoimapula yhdistettynä rajojen avaamiseen johtaisi koulutetun työvoiman vaihtoon ja halpatyövoiman tuontiin. Hyvinvointi-Suomea uhkaisi uudenlainen työttömyys, kun työvoiman vaihto olisi helpompaa kuin hallittu työntekijöiden uudelleenkoulutus.

”Yleissitovuus on pienen kansan elinehto”, muistuttaa Lasse Laurikainen. ”Myrkkyä se on tietysti puhtaalle kapitalismille, jossa työntekijän arvo on suoraan verrannollinen edellisen kvartaalin tulokseen.”


Teksti: Annamari Iranto

css.php