Yleiskorotus ei ole itsestäänselvyys

Keskustelu vuoden 2023 palkankorotuksista on käynnistynyt, eikä viesti työnantajaleiristä lupaa hyvää. Tämä kävi ilmi, kun teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöt viime viikonloppuna kokoustivat. Teknologiateollisuuteen järjestäytyy meillä suoraan noin kolmannes jäsenistä. Kun otetaan huomioon sopimusalan kokonaisvaikutukset, voi sanoa, että 2/3 jäsenistämme on käytännössä samassa veneessä. Tämä on meille merkittävä määrä.

Tilaisuutemme puhujavieraaksi oli kutsuttu teknologiateollisuuden työnantajien johtaja Anne Somer. Hänen viestinsä oli hyvin selvä: Kansainvälinen kilpailukyky vaatii toimia Suomessa. Yleiskorotuksesta ja TES-sopimuskorotuksista tulisi päästä kokonaan eroon. Itselleni tuli tätä kuunnellessa hyvin selväksi, ettei fakta suomalaisen insinööriosaamisen halvasta hinnasta ole vieläkään saavuttanut Eteläranta 10 toimistoa.

Myös kuntasektorin työmarkkinatilanne on haastava. Esimerkkinä voidaan mainita hoitajat. Sovittelu on edennyt tahmeasti ja 40 000 hoitajan lakko uhkaa huhtikuun alussa. Samaan aikaan järjestetään hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta. KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen on todennut, että hoitajien vaatimuksiin kunnilla ei ole varaa, mutta palkankorotuksen kunta-ala on kyllä ansainnut.

Syyskuun loppuun mennessä meidän tulee ratkaista tulevan vuoden palkankorotusten määrä ja muoto. Meiltä ylemmiltä toimihenkilöiltä vaaditaan käytännössä yleiskorotuksesta luopumista työnantajan halutessa kohdentaa korotukset muille henkilöstöryhmille. Niinpä juuri meidän on sitä puolustettava. On aika holehtia siitä, että kaikki saavat – kaverille kanssa. Syksyyn on lyhyt matka.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja 

css.php