Vaalit ja talouspolitiikka

Nyt on käsillä taas aika, jolloin on mahdollista päästä vaikuttamaan suoraan siihen, millaista politiikkaa Suomessa harjoitetaan seuraavien vuosien aikana. Ei ole yhdentekevää, minkä puolueen ehdokkaita eduskuntavaaleissa aikoo äänestää. Toivon, että jokainen käyttää tämän mahdollisuutensa osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarkkaan ja harkiten.

Uutisia ja mediaa seuraamalla voi helposti nähdä, että lähes kaikkien puolueiden ulostulot kosiskelevat ihmisiä tunteisiin vetoavilla asioilla ja lupauksilla, mutta omaa ehdokasta ja puoluetta miettiessä on syytä pitää pää kylmänä. Vaalien jälkeen puolueiden liikkumavara nykyiseen verrattuna on varsin pieni. Vaalikonekartalla näkyvä ”puolueiden liikkuminen vasemmalle” johtuu ehdokkaiden halusta myötäillä ihmisten mielipiteitä, eikä kuvasta todellista trendiä. Vaalien jälkeen kuviot napsahtavat kuin jousen vetämänä samaan muotoon kuin ennenkin.

Mediassa on nostettu vaaliteemoiksi voimakkaita tunnereaktioita aiheuttavia asioita. On esitetty, että nyt käytävät vaalit olisivat maahanmuuttovaalit, vanhustenhoitovaalit, ilmastovaalit tai jotain muuta vetoavaa. Väitän, että kaikki nuo asiat ovat alisteiset työvoimapolitiikalle, sillä ainoastaan vahva kokonaistalouskehitys ja kotimaisen ostovoiman kohentaminen voivat auttaa saamaan kaikki edellä mainitut asiat kuntoon.

Edesmennyt hallitus keskittyi yksisilmäisesti ajamaan omistajan ja yrittäjän etua palkansaajan kustannuksella. Hallitus on koko ajan esittänyt parantuneen työllisyyskehityksen omana saavutuksenaan, vaikka tämä johtuu yksinomaan hallituskaudelle osuneesta maailmanlaajuisesta noususuhdanteesta.

Tarkastelemalla työllisyyskehitystä lamakauden loppumisesta alkaen on selvästi nähtävissä, että ainoa asia, joka on vaikuttanut työllisyyskehityksen kulmakertoimeen, on EU-alueen kokonaiskehitys. Hallituksen toimilla ei ole ollut mitään havaittavaa vaikutusta tähän. Tehdyt toimet ovat olleet ainoastaan tulonsiirtoja palkansaajan pussista omistajan taskuun.

Koska lähes kaikki varteenotettavat mediatalot ovat laatineet omat vaalikoneensa, joilla voi etsiä mieleistänsä ehdokasta, päätin minäkin laatia yksinkertaiseen heuristiikkaan perustuvan ”Vanhan luottamusmiehen vaalikoneen”.

1. Mieti ensin tarkkaan omaa henkilökohtaista elämäntilannettasi. Suomalaisen demokratian yksi suuri ongelma on siinä, että ihmiset äänestävät puolueita ja ehdokkaita, jotka eivät aja heidän omaa asiaansa. Liian usein haksahdetaan äänestämään ehdokasta, joka ajaa sen viiteryhmän asiaa, johon haluaa samaistua, eikä sitä, joka olisi itselle paras. Samoin puoluekannan voi määrätä historialliset seikat, esimerkiksi se, mihin lapsuudenkodissa uskottiin.

2. Tämän jälkeen valitse seuraavista vaihtoehdoista se, joka lähinnä kuvaa tilannettasi:

  • Jos omistat tuotantoeläimiä tai yli hehtaarin verran talousmetsää, äänestä Keskustapuoluetta.
  • Jos saat enemmän kuin puolet ansioistasi pääomatulona tai omistat merkittävän siivun yrityksestä, jossa työskentelet, äänestä Kokoomusta.
  • Jos työskentelet pienipalkkaisessa työssä palvelualalla, äänestä Vasemmistoliittoa.
  • Jos työskentelet hyvin palkatussa työssä ja työllisyyspolitiikka on sinulle tärkeää, äänestä Sosialidemokraatteja.
  • Jos työskentelet hyvin palkatussa työssä ja koulutuspolitiikka on sinulle tärkeää, äänestä Vihreitä.
  • Jos haluat palata takaisin savupirttiaikaan, jossa sinisilmäiset takkutukat kaskeavat Impivaaran korpea, äänestä Perussuomalaisia.

Ääni muille kuin edellä mainituille on kohinaa. Vaikka pienliikkeillä on hyviäkin ideoita, niin äänestämällä näitä heität äänesi hukkaan.

– Luottamusmies -69 –

css.php