Palkkakehitys vaihtelevaa, töitä useammalle

Insinöörien palkkatilastot vuodelta 2021 kertovat palkkakehityksen olleen pääosin maltillista, mutta työllisyyden kohentuneen. Työpaikan vaihdos näkyi useimmiten palkan paranemisena, ja pk-seutu on edelleen palkkatilaston kärjessä. 

Tuoreissa palkkatilastoissa kummittelee korona: vuonna 2020 moni tuli irtisanotuksi tai sai lomautuslapun käteensä, mutta kuluvana vuonna työllisyys on parantunut. Vuoden 2021 lokakuussa työttömänä tai lomautettuna oli kolme prosenttia insinööreistä, kun osuus vuoden 2020 lokakuussa oli seitsemän prosenttia. Kokopäivätöissä oli tilaston mukaan 94 % insinööreistä, siis neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Palkkakehitys jäi keskimäärin maltilliseksi juuri sen vuoksi, että työttömyydestä työllistyvän palkka on helposti aiempaa alhaisempi. Myös vastavalmistuneet työllistyivät vuoden 2021 aikana hyvin, mutta heidänkin palkkansa laskee keskiarvoa.

Palkkakehitys vaihteli eri aloilla. Kun mediaanipalkassa 4 200 € oli nousua 0,7 prosenttia vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna ja keskiarvopalkassa 4 483 € prosentin verran, tietotekniikan palvelualalla mediaanipalkka nousi tilaston kärkeen ollen 4 380 € kuukaudessa. Nousua oli siten kiitettävät 4,3 prosenttia.  Ohjelmistosuunnittelutehtävissä mediaanipalkka nousi peräti 4,9 prosenttia ja oli vuoden 2021 lokakuussa 4 300 euroa kuukaudessa.

Miesten ja naisten palkoissa heti eroja

Vastavalmistuneiden kohdalla paitsi työllisyys, myös palkkataso parani, palkat parin prosentin verran. Korkein mediaanipalkka, 3 100 € kuukaudessa, oli kaupan tai muun palvelualan yrityksiin heti valmistumisensa jälkeen työllistyneillä.

Vastavalmistuneiden miesten mediaanipalkka oli kolme prosenttia naisten mediaanipalkkaa korkeampi. Työuran myötä sukupuolten väliset erot palkkatasossa suurenevat: Asiantuntijatehtävissä miesten mediaanipalkka oli 13 % suurempi kuin naisten. Ylemmän keskijohdon tehtävissä ero on samaa luokkaa, alemmassa keskijohdossa hieman vähäisempi.

Työllisyyden paraneminen kääntyi päälaelleen uran loppuvaiheessa olevilla. Paljon rummutetusta osaajavajeesta huolimatta yli 59-vuotiaiden työllisyys heikentyi kuluvan vuoden aikana, kertovat työ- ja elinkeinoministeriön tilastot.

Pk-seutu johtaa edelleen

Työpaikan vaihtaminen merkitsi muutosta palkkaan useammin kuin edellisen tilaston mukaan. Mikäli palkka työpaikan mukana muuttui, 70 prosentilla vaihtajista se parani. Aiempaa alempaa palkkaa sai 11 prosenttia työpaikkaa vaihtaneista. Eniten työpaikkaa vaihtoivat tietotekniikan palvelualla työskentelevät.

Palkat pääkaupunkiseudulla ovat edelleen muuta maata korkeammat, kertoo tilasto. Kun pk-seudulla työskentelevien insinöörien mediaanipalkka oli 4 600 €, oli se muualla Suomessa noin viisi sataa euroa alempi, 4 093 €.

Insinööriliiton työmarkkinatutkimukseen vastasi tänä vuonna 10 330 jäsentä. Lisätietoja vuoden 2021 palkkatilastosta voi lukea Insinööriliiton jäsensivuilta.


Teksti: Annamari Iranto
Kuva: Insinöörien palkkatilastot 2021

css.php