Työharjoittelu kuuluu insinööritutkintoon

Viime aikoina on keskusteltu opiskelijoiden työharjoittelusta. Harjoittelun taso tuntuu vaihtelevan niin opiskelijan kuin harjoittelupaikan suhteen. Osa työnantajista etsii harjoittelijoista maksutonta työvoimaa ja toiset, vastuullisemmat työnantajat karttavat tällaista toimintaa osana yhteiskuntavastuuta.

Työharjoittelu voidaan jakaa kahteen ryhmään, työympäristö- ja ammatilliseen harjoitteluun. Työharjoittelu on kuitenkin osa opintoja. Harjoittelija on koulun kirjoilla ja nauttii opintososiaalisista eduista.

Opetus ja oppiminen ammattikorkeakoulussa tähtäävät työelämään. Tämä läheinen sidos voidaan nähdä myös differoivana tekijänä tiede- ja taidekorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun välillä. Elinkeinoelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa. Ilman kunnollista perusopetusta ja asiallista työharjoittelua tavoitetta on hankala saavuttaa. Tästä duaalimallissa on kysymys.

Työharjoittelu on osalle opiskelijoita vain kasa opintopisteitä, välttämätön paha ja este valmistumiselle. Oppilaan ohjaus vie aikaa, ovatko työnantajat valmiit panostamaan tähän? Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut selväksi, että sosiaalinen tilaus ryhtiliikkeeseen työharjoittelussa on olemassa. Pienyritykset ovat useimmiten hyviä harjoittelupaikkoja, sillä niillä ei ole varaa ottaa tuottamatonta harjoittelijaa.

Käytäntö ja osaaminen kohtaavat työharjoittelussa. Se on ohjattua, syventää osaamista ja luo valmiuksia. Työharjoittelu tuo näköalaa ja vahvistaa ammatillista identiteettiä. Asian järjestämistä varten Helsingin Insinöörit on käynnistänyt ohjelman, jossa luomme sertifioituja työharjoittelupaikkoja. Onko sinulla annettavaa motivoituneelle ja osaavalle insinööriopiskelijalle?

Ota meihin yhteyttä, rakennetaan satavuotiasta Suomea – yhdessä.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

Pääkirjoitus HELINS-lehdessä 1/2017

css.php