Kuka on ylempi toimihenkilö?

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n määritelmän mukaan ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu.

Ylemmän toimihenkilön työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Korkealla koulutuksella tarkoitetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta tai niihin verrattavissa/rinnastettavissa (esim. ennen ammattikorkeakoulutusta suoritetut insinööritutkinnot, HSO-tutkinnot yms.) olevaa koulutusta.

Ylempi toimihenkilö ei toimi yrityksen ylimmässä johdossa. Toimiminen ylempien toimihenkilöiden esimiehenä ei sulje henkilöä ylempien toimihenkilöiden käsitteen ulkopuolelle.

YTN Data 2017/ Ylemmät toimihenkilöt:

  • Naisia 32 %, miehiä 68 %.
  • Keski-ikä, mediaani, on 40 vuotta.
  • Vakituisessa kokopäivätyössä työskentelee 95 %.
  • Asiantuntijoita 58 %, johtotehtävissä 11 %, keskijohdossa 24 %.
  • Bruttopalkan keskiarvo 4840 €/kk.
  • Todellinen työaika, keskiarvo, 40,4 h/vk.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

css.php