Kilpailukieltosopimuksista pitää maksaa

Arvioiden mukaan jopa 60 %:lla insinöörikunnasta on työsuhteessaan jonkinlainen kilpailukieltosopimus. Kilpailukiellosta sopiminen on ollut työnantajalle hyvin edullista, koska aikaisemman lainsäädännön mukaan kuuden kuukauden kilpailukieltolausekkeesta ei ole tarvinnut maksaa työntekijälle mitään korvausta hänen irtisanoutuessaan. Voimassa oleva kilpailukieltosopimus on toisaalta varsin haitallinen työntekijälle, sillä kielto tai sen uhka estää helposti hakeutumasta töihin muualle parempien työehtojen tai korkeamman palkan perässä.

Koska kielto on ollut yksinkertainen ja halpa toteuttaa, on näitä sopimuksia tarjottu allekirjoitettavaksi jo töiden alkaessa, samassa yhteydessä työsopimuksen kanssa. Muutamat työnantajat ovat myös tarjonneet näitä liitännäisinä vanhoihin työsopimuksiin, jopa uhkaillen urapolun katkeamisella, mikäli sopimusta ei allekirjoiteta. Jotkut työntekijät ovat puolestaan saattaneet kokea kilpailukiellon tarjoamisen jopa statusta kohottavaksi, sehän ikään kuin osoittaa, että he olisivat tärkeämpiä työntekijöitä.

Vuoden 2022 alusta alkaen tilanne on muuttunut, sillä nyt työnantaja joutuu maksamaan työntekijälle korvausta kilpailukiellon voimassaoloajalta, mikäli työntekijä ei tänä aikana työllisty kilpailukiellon alaiseen tehtävään kilpailijalle.

Tässä yhteydessä kilpailukieltoa on tarkasteltava siten, että vain todistettavissa oleva suora kilpailu entisen työnantajan kanssa kuuluu sopimuksen piiriin. Työnantajan maksaman korvauksen lain mukainen minimimäärä on 40 % kuukausipalkasta kuuteen kuukauteen asti ja sen jälkeen 60 % kieltoajan loppuun asti. Tärkeä huomio tässä on myös se, että laki on takautuva, eli myös vanhat kilpailukieltosopimukset kuuluvat sen piiriin.

Tämä lakimuutos tasa-arvoistaa työntekijän ja työnantajan välistä sopimusprosessia, ja jo nyt on nähtävissä, että uusien kilpailukieltosopimusten määrä on laskenut ja suuri määrä vanhoja kilpailukieltosopimuksia on irtisanottu työnantajan puolelta. Tästä voisi suoraan päätellä, että kilpailukieltoja on pitkälti tarjottu ilman todellista tarvetta rajoituksille, ainoastaan pelotteeksi työntekijän irtisanoutumista vastaan.

Juuri nyt kannattaakin vaihtaa työpaikkaa, mikäli sinulla on kilpailukieltosopimus. Avoimia työpaikkoja on paljon ja vaihtuvuus suurta. Mikäs olisi sen mukavampi läksiäislahja työnantajalta kuin kilpailukieltosopimuksesta maksettu korvaussumma kuuden kuukauden ajalta!


Teksti: Luottamusmies -69
Kuva: Juulia Talikka

css.php