Ryhmä nimeltä tiimi

Tässä tiimityötä koskevan blogisarjan ensimmäisessä osiossa tiimien kohtaamista haasteista työelämässä on aiheena kenties yksi yleisimmistä haasteista: tiimit eivät toimi tai ainakaan niistä ei saada samankaltaisia hyötyjä kuin tiimejä ylistävät artikkelit internetissä lupaavat.

Ennen oli hyvät tiimit ja hyvä tekemisen meininki, mutta nyt viimeisimmän organisaatiouudistuksen jälkeen uusi tiimi ei tunnu toimivan. Kaikki on kuten ennenkin mutta jokin ei vain toimi. Mikä on nyt muuttunut?

Ongelma on erittäin yleinen ja sitä voisi kutsua nimeltä ”Ryhmä nimeltä Tiimi”. Kaikessa yksinkertaisuudessaan uudessa organisaatiossa on muodostettu uusi ryhmä, jota kutsutaan tiimiksi – koska tiimien hyödyt ovat tunnetut ja kiistattomat. Seepra ja tiikeri ovat kutenkin eri eläimiä, vaikka molemmissa on raidat ja pinosta puutavaraa on pitkä matka taloksi.

Miten tiimi sitten eroaa ryhmästä? Ryhmä on yleensä pieni joukko ihmisiä joka on jostain syystä päätetty niputtaa yhteen. Syitä voi olla esimerkiksi linjaorganisaatio ja esimiesvastuut, tehtäväkenttä tai jokin muu. Muuta ei tarvita. Tiimi taas on pieni ryhmä ihmisiä joiden välillä on luottamus ja yhteinen tarkoitus. Nämä ovat rakentuneet orgaanisesti pidemmän ajan yli tai ne on systemaattisesti rakennettu. Ryhmä on hallinnollinen mekanismi yksilöille jossa välttämättä mikään muu asia ei sido ihmisiä yhteen. Tiimissä jäsenet luovat vahvat tunnesiteet toisiinsa – luottamuksen. Ryhmässä työtä tehdään yksilöinä, yksilön kyvyin ja resurssein. Tiimissä työ voidaan tehdä yksilötasolla tai yhdessä, tilanteesta ja tehtävän vaativuudesta riippuen. Tiimi tuo kuitenkin kiistattomia hyötyjä myös yksilöllistä työtä tehdessä, ryhmään verrattuna.

Luottamuksen yksi tärkeimpiä aikaansaannoksia on avoin ja tehokas kommunikointi tiimissä. Luottamus verkottaa tiimin aivot yhteen ja juuri tämä ”rinnakkaisuus” luo älyllisen laskentavoiman joka on ylivertainen ryhmälliseen yksilöitä nähden. Tiimin kokema yhteinen tarkoitus luo sekä suunnan tiimin työlle ja vahvan sisäisen motivaation. Luottamus ja yhteinen tarkoitus siis tekevät tiimistä tiimin.

Miksi vanhaan hyvään aikaan oli tiimejä vaikka niitä ei sen kummemmin rakennettu? Salainen ainesosa oli aika. Kun ryhmässä henkilökemiat ja muut edellytykset ovat kohdallaan, ryhmä tiimiytyi orgaanisesti ajan kanssa. Vuosien työ ja yhdessä kohdatut haasteen rakensivat luottamuksen ja tiimille muodostui yhteinen tarkoitus. Ryhmästä tuli tiimi vaikkei sitä välttämättä sellaiseksi kutsuttu.

Pelkällä nimeämisellä tiimiytyminen ei tapahdu vaan se vaatii investoinnin.


-Janne Kilpeläinen-

css.php